ABIK, Aktive Børn i Klitmøller, har også aktive forældre

Morten Duus indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. maj klokken 20. Man skal på grund af coronasituationen tilmelde sig: Klik for mail

Stor interesse for skating - ikke mindst hos de mindste

De dovne kan få den med el-motor

Du må skate, før du kan gå

Mulighederne for at indrette et sted til skaterplads skal undersøges

Morten Duus fra foreningen ABIK (Aktive Børn I Klitmøller) indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en ny bestyrelse og for at få flere ønsker undersøgt. Det drejer sig om at se på mulighederne for at indrette en stump jord i byen til skaterområde og for det andet få renoveret legepladsen på Otto Madsens Vej. Man skal tilmelde sig, for i disse tider kan man ikke på forhånd vide, hvor mange der må samles! Stedet vælges senere.

– Vi har længe savnet et tumlested for skatere. Er der interesse, vil vi kaste os over arbejdet med at finde, ordne og indrette stedet. Men, - som jeg sagde -, vi vil naturligvis først undersøge behovet. Derfor indkalder jeg til ekstraordinær generalforsamling for at få en bestyrelse valgt, der kan varetage dette arbejde, siger Morten fra telefon 2993 7596.

Balancen skal være i orden!

- som her!

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent:
2. Forelæggelse af bestyrelsen beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til
godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag - Forslag om at undersøge muligheder for et nyt skate område i Klitmøller.
6. valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
7. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8, Valg af revisor
9. Eventuelt.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer