HAV flader ud

  

Hanstholm Asylcenter forlader Hanstholm Asylcenters Venner. Så hvad sker der så, når vennerne ikke længere er der?

Det sker selvfølgelig som konsekvens af, at Hanstholm Asylcenter lukker her 1. april. På Hanstholm Asylcenters Venners generalforsamling 1. marts 2018 aflagde formand Charlotte Boje Andersen beretning og fortalte om 7 år med mange aktiviteter og arrangementer på asylcentret til glæde for de mange beboere, der har været der i årenes løb. Blandt andet har der været åbenthusarrangementer med beboermad og Jesperhusophold.

I perioden har der været megen uro med nye afdelinger, nedlukning af afdelinger og  flytninger af folk. Tilbage står dog, at HAV har bidraget til gode tiltag for beboerne og særligt børnene. De frivillige har fået økonomisk støtte til at lave sjove aktiviteter. Der har været et godt samarbejde med ledelsen og de ansatte på stedet.

Lars Enevold Andersen, som har været leder af Asylcentret i de fleste år, hvor HAV har eksisteret, forklarede, at man fra starten i udgangspunktet ønskede en forening, dels på grund af muligheden for at skaffe ekstra penge til at give dagligdagen for asylansøgerne et lille ekstra pift, og dels med mulighed for at skaffe ambassadører og frivillige til centret. Det har HAV formået at opfylde, og på den måde har foreningen været vigtig.

Hans Jørgen Raunborg fremlagde regnskabet, der for i år viste et mindre underskud. Der er dog penge på kontoen fra tidligere år, og pr. 1. marts er der ca. 150.000 kr. i banken. Beløbet skyldes i høj grad salg i second-handbutikken. Mange personer har afleveret brugt tøj til centret, og det er solgt billigt til beboerne. Men det er altså slut, så nu behøver I ikke længere at aflevere poser og sække med brugt tøj. Røde Kors har opstillet tøjcontainere rundt omkring. HAV rettede en tak til de mange mennesker, der også på den måde har bidraget til foreningen.

Da Hanstholm Asylcenter lukker pr. 1. april 2018 skulle der tages stilling til nedlæggelse af foreningen. Man besluttede i stedet en vedtægtsændring. Formålet har hidtil været, at foreningen skulle tage initiativer til gavn for beboerne på Hanstholm Asylcenter.
Dette ændres til:
Hanstholm Asylcenters Venner har som formål at støtte flygtninge i Thisted Kommune – med primært fokus på at understøtte børn og unges mulighed for at gå til fritidsaktiviteter.”

Foreningen fortsætter således fremover og kan modtage ansøgninger, der vedrører gode tilbud til vore flygtninge og særligt til børnene. Således kan man bidrage til en god integration i samfundet. Til gengæld opkræver man ikke længere kontingent; du kan fortsætte dit medlemsskab så længe, foreningen har penge at gøre med og eksisterer.

Bestyrelsen fortsætter med Charlotte Boje Andersen som formand, Anna Hedeholm Larsen som næstformand, Hans Jørgen Raunborg som kasserer og herudover som menige medlemmer Inge Lise Gissel og Gunhild Dam.

 

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer