Klitmøller Kraftvarmeværk likvideret

Artikel

Thisted Varmeforsynings skorsten i Klitmøller

Formand for Thisted Varmeforsyning Lars Toft Hansen

 

 

 

 

 

 

På den ekstraordinære generalforsamling mandag den 8 januar var der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer op. Det oplyser advokat Jacob Schousgaard, Advodan, Thisted, som var bestyrelsens forslag til både dirigent på generalforsamlingen og som likvidator for andelsselskabet. Dermed blev likvidationen udskudt til onsdag den 17. januar. Dette var nemlig eneste punkt på dagsordenen, efter at kraftvarmeværket i april 2017 besluttede at fusionere med Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. pr. 1. januar 2018.
Men på den ekstra ekstraordinære generalforsamling den 17. skete det altså. For her krævedes ikke, at over halvdelen af medlemmerne mødte op. Så et simpelt flertal afgjorde likvidationen.
Jan Krogh bød velkommen og overlod ordet til Jacob Schousgaard, der som dirigent kort efter kunne fastslå efter afstemningen, at Klitmøller Varmeværk formelt ikke længere eksisterede.
Hjemmesiden er lukket ned ved årsskiftet, og hvad er der så tilbage?

Et godt humør hos bestyrelsen og i øvrigt hos deltagerne til denne ekstra ekstraordinære generalforsamling.
Jan Krogh ridsede kort det historiske forløb op og stillede alternativerne frem. Uanset hvilken beslutning forbrugerne ville have taget, ville det komme til at koste. Tilskuddet til kraftvarmeværkerne falder nemlig helt bort her fra 2018, så det var kun at vurdere, hvilken opvarmningsform der ville være mest hensigtsmæssig og billigst.

Bestyrelsen var godt tilfreds med sidste års generalforsamlingsbeslutning om at lade Thisted Varmeforsyning overtage biksen.
Formanden for Thisted Varmeforsyning, som Klitmøller altså nu hører under, Lars Toft Hansen, mente at kunne konstatere, at det havde været et godt forløb. Alle aftaler er på plads, alle bygninger og jord er overdraget, og nu venter vi bare på varmeledningen fra Thisted.
Den rulles ud i nær fremtid, når alle matrikelejere på strækningen er orienteret og har fået en godtgørelse. Omkring 1. oktober i år burde det varme vand strømme gennem ledningen til gavn og glæde for mølboerne. Oven i købet er der mulighed for tilslutning for de forbrugere, der bor langs ledningen, Vester Vandet og Skinnerup. I særlige spidsbelastningsperioder klarer varmeværket i Klitmøller den ekstra varme, der måtte være behov for.
– På den måde behøver vi naturligvis ikke at dimensionere den i forvejen dyre varmeledning fra Thisted anderledes, udtalte Lars.
Ingen servering, lød det i indkaldelsen. Men - der var alligevel stillet rødvin på bordet.
– Der er ingen servering, gentog Jan, – det er selvbetjening. Værsgo!

Dirigent Jacob Schousgaard og den allestedsnærværende og klitmøllerengagerede Jens Vangsgaard

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer