Ordflomsposten, i dag om sammensatte navneord

Vores mo biler er skyld i, at vi i sta dig høj ere grad ad skil ler sammen satte navne ord, fordi det gør man på eng elsk.

Og mobilernes stavekontroller er engelsk dominerede, selv om de burde være på dansk. Det gælder også Google. Da man på engelsk deler langt flere sammensatte (ja, det er de så ikke) navneord end på dansk, sker der en afsmitning.

Resultatet bliver formentlig, at fra 2025 skal alle danske sammensatte (ja, det er de så ikke længere) navneord skilles.

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer