Ordinær generalforsamling hos De frie Pensionister

Formand Kurt Johannesen beretter

– Vi har 1791 medlemmer, fortæller formanden for De frie Pensionister.

Han bliver afbrudt af et latterbrøl fra deltagerne i De frie Pensionisters første ordinære generalforsamling siden starten 17. november 2016.

Kurt Johannesen vil så godt medgive, at det måske var en anelse højt sat, idet byen kun har 316 pensionister og 60+ere.

I januar 2017 var der i hele Danmark 1.095.172 personer over 65 år.1 Det er en stigning på næsten 21.000 i forhold til 2016. Antallet af 60+ere er omkring en tredjedel af hele Klitmøllers befolkning på 953 (2017).

– I hørte jo godt, at jeg mente 191 medlemmer. Det er da ganske godt alligevel, synes jeg!

Det synes medlemmerne nu også. Formanden gennemgår året 2017 i store træk og takker alle, der har deltaget med knofedt og gode ideer. Regnskabet afleverer kassereren Margit med et flot overskud på i alt kroner 92.138,-.

Generalforsamlingen har en bestyrelse på syv og vælger hvert år på skift formand og kasserer, men på den stiftende generalforsamling  blev formanden kun valgt for et år. Fra generalforsamlingen i dag er formanden valgt for to år. Det bliver Jensy Torp, der som næstformand er den naturlige efterfølger til Kurt, der midlertidigt trækker sig på grund af tidsnød.

Ny forkvinde, Jensy Torp

Måske er det en anelse uforståeligt, at formandsvalget på dagsordenen skal foregå før valg til bestyrelsen, hvor det logiske ville have været, at formanden først blev valgt, når man kendte bestyrelsesmedlemmerne for det kommende år. Men det forholder sig sådan, siger Kurt Johannesen, at formanden og kassereren vælges uafhængigt af bestyrelsen. Så uanset hvem der nyvælges som formand eller kasserer, skal den gamle forlade bestyrelsen. Vælges formanden blandt bestyrelsesmedlemmerne, skal der i næste dagsordenspunkt blot vælges et bestyrelsesmedlem mere end forudset. Man må da håbe, at det altid vil være frivilligt, når formanden eller kassereren taber et kampvalg, ellers må man nok forvente delvist sure miner hos det ærede medlem, der taber en sådan afstemning, for man mister altså både posten som formand eller kasserer og posten som bestyrelsesmedlem. Men sådan har man valgt spillets regler, som jo blev godkendt på den stiftende generalforsamling. I dag var der ikke tale om kampvalg.

De øvrige fem bestyrelsesmedlemmer vælges skiftevis hvert andet år med to eller tre.

Dirigenten, Ole Ryltoft, har en evne til at råbe større forsamlinger op - og også i dag. Havde vejret været til det, kunne vi såmænd have siddet udendørs; der ville ikke have været problemer med at høre Ole, selv om han forblev indenfor. Han smitter oveni med sit lune og gode humør og har x-factorstatus i Klitmøller som dirigent.

Palle Klaris og Jørgen Baatz får genvalg, og da Jensy bliver forkvinde, må der vælges et bestyrelsesmedlem mere. Det bbliver Finn Kvistgaard, der får det ærefulde hverv.

Gerda Holler og Karin Skydt bliver genvalgt som suppleanter, mens Bodil Elsberg og Lene Kjeldgaard (ikke at forveksle med den tidligere borgmester) bliver revisorer og Per Jensen revisorsuppleant.

Bestyrelsen havde ikke forestillet sig, at generalforsamlingen kun ville tage tre kvarter, for de har bestilt madens ankomst til efter seks kvarter.

Til gengæld er der fri bar, så tiden går med druk og snak. Nej, det hedder drik, som er pænere end druk, og sådan kan man let bevise, at et enkelt bogstav kan afgøre ret meget. Skipperlabskovsen kommer og smager godt, og man kan kun undre sig lidt over, at generalforsamlingen allerede starter klokken 14; var den startet klokken 16, ville det have været en fin aftensmad. Forklaringen er måske, at flere af damerne skal nå hjem og lave aftensmad til deres mænd.

 

 

Andre indlæg, du vil synes om

2 Kommentarer

  • Måske er fire til gængæld lidt lavt sat

    • Godt set, Anne-Marie, hir! Jeg har straks rettet fejlen, som ingen andre nu kan finde …