Generalforsamling helt ved siden af sig selv

Og hvorfor nu det?

Borger- og Handelsstandsforeningen for Klitmøller, for nemheds skyld kaldet borgerforeningen, afholdt ordinær generalforsamling på byens førende friskole. I 2018 deltog knap seks mennesker i generalforsamlingen, hvoraf de tre var forkølede, så derfor sad vi i køkkenet. Det gjorde vi også i år, men der var der til gengæld ingen forkølelse og knap nok plads til de mange, der var troppet op. Og dermed adskilte dette års generalforsamling sig afgørende fra alle tidligere, nemlig på deltagerantallet.

Formand Preben Holler havde svært ved at få gang i stemmen over denne overraskelse og var måske en smule ved siden af sig selv, men det holdt ikke længe. Efter et par forsøg lykkedes det ham at begynde sin beretning om de forskellige projekter, som foreningen har arbejdet på gennem året. Både den nye foreningsvej og Åvangsvejen skulle gerne starte i år, mens Vangvej ligger i det uvisse. Han sagde blandt andet:

– Der har været masser af spændende møder og arbejde med borgerinddragelse; vi arbejder på at forlænge foreningsvejen helt ud til hundeskoven. Der er dannet et stilaug med baggrund i de mange stier; en trampesti bliver etableret fra Hummerhuset ud til Trøjborg, men der er faktisk herudover nogle gamle stier, der godt kunne retableres. Nationalpark Thy har nogle midler, der kunne sikre adgang til parken via nogle af disse stier.

– Alle lodsejerne synes, trampestien fra Hummerhuset ned mod Trøjborg er en god ide; nu ligger den til endelig afgørelse i Plannævnet.
– En ny masterplan 2.0 er på vej; flere kystbyer og spots er inddraget end tidligere. Vedrørende de almene boliger får Thisted Kommune snart overdraget campingpladsen. Altså hvis den bliver enig med sælger om prisen.
– Borgerforeningen er medlem af Kystbyernes Netværk, der blev startet for mange år siden mellem Stenbjerg, Vorupør og Klitmøller med fælles interesser. Nu er netværket udvidet med blandt andet Hanstholm og Agger.
– Landsbygruppen Thy skal arbejde sideløbende med de nye lokalråd.
– Juletræerne blev igen i år leveret af Claudia og sat op af juletræsteamet. Arrangementet med at tænde juletræerne sluttede nede i Æ Redningshus, hvor der nu er knebent med plads til de mange deltagere. Borgerforeningen betaler udgifterne til juletræerne.
– Børnene på Friskolen skar alle græskarrene, 45 i alt til Halloween (den amerikanske skik, der efterhånden er optaget herhjemme og transformeret til dansk vikingetradition, da vi jo ikke opererer med helgener! Red.).
– Hjemmesiden er hidtil passet fint af Birgitte Bak, som desværre har meddelt sit ophør som hjemmesidenørd. Vi skal have fundet en ny i aften.
– Vi begynder at kigge på planerne for legepladsen ved Trøjborg; hvis vi passer lidt på naturen, kan vi godt få lov. Den er ikke kun for børn, så man kan godt forvente bænkebordsæt og den slags voksenfornøjelse.

Her afbrød den glimrende dirigent Henning Vognstrup formanden og tilstod, at normalt med færre deltagere ville bestyrelsen straks pege hen på øl- og vandafdelingen, så det havde han helt glemt i aften. Måske var han også lidt ved siden af sig selv over de mange mennesker.
Beretningen fulgtes op af en snak om stierne, der naturligvis skal inddrages i driftsplanerne, så den nødvendige drift er på plads.

Regnskabet viste overskud for 2018 på kroner 4.212, 28 - set med baggrund i 450 parcelhuse og faktisk 1.040 faste beboere i Klitmøller. Formanden omtalte lyskæderne, som snart trænger til udskiftning. Et par erhvervsdrivende i byen er interesserede i at forny dem i form af sponsorater.

Navnet på foreningen og et indlæg fra en deltager gav Preben anledning til at sige, at det er godt, at både borgere og erhvervsfolk er i samme forening. Han gjorde opmærksom på, at foreningen har en masse arbejdsgrupper, hvilket er en klar fordel, hvor man i andre byer har både en borgerforening og en erhversforening, der måske har lidt sværere ved at samarbejde.

Kontingentet blev uforandret.

Til bestyrelsen blev Gunda Odgaard og Mai Knudsen valgt, mens Torben Christensen, Lars Pedersen og Cathy Stummann blev suppleanter.

Under eventuelt rejstes der en tvivl om, hvorvidt de erhversdrivende kan finde ud af at snakke sammen. Mai påpegede, at der formentlig var andre vinde i de mange, nye tiltag, hvor hun havde på fornemmelsen, at man nu støttede hinanden. Jens Jørgen Jensen syntes, det var en god ide, hvis dem, der ville samarbejde, så også gjorde det. Martin Eigenbroth foreslog en fælles kalender for hele byen og alle foreningerne. Det kan være svært at planlægge, når man ikke kender de andres tider.

Generalforsamlingen sluttede uden at have fundet Birgitte Baks afløser som hjemmesidenørd. Er du interesseret, bedes du kontakte Preben Holler.

Andre indlæg, du vil synes om

Skriv en kommentar!

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *