Borgerforeningen er meget aktiv

Formand Preben Holler og Henning Vognstrup. Brian Nystrup Andersen var desværre sygemeldt.

Jens Jørgen Jensen, Torben Christensen og Gunda Odgaard

– Vi har fra borgerforeningen været dybt involveret i processen med helhedsplanen og her i marts vil vi kunne præsentere projekteringsforslaget til den ny foreningsvej. De projekter, der nu bliver realiseret, er en investering i Klitmøller på godt 5 millioner kroner.

Formand Preben Holler fortsatte med sin velkomst og gik i gang med sin beretning, der rummede stort og småt fra 2017.
Borger- og Handelsstandsforeningen for Klitmøller, for nemheds skyld kaldet borgerforeningen, afholdt ordinær generalforsamling på byens førende friskole.
– Der er bred enighed om, at vi nu kigger mod den sibiriske legeplads og Trøjborgområdet i næste fase. Samtidig er samarbejdet med de andre kystbyer ved at tage en ny form, og vi har stor glæde af en større og større fælles forståelse for de udfordringer, vi som kystbyer har.
– Som forening er vi medlem af gruppen, og strategiplanen “Thy på forkant” er på vej til vedtagelse i kommunalbestyrelsen og vil blive drejebog for det kommende samarbejde mellem kommunen og landsbyerne.
– 2017 var 50-året for vores tradition med juletræerne her i byen. Vi fejrede det ikke bare sammen med spejderne, som vi plejer, men både med Redningshuset, KLF og De frie og aktive Pensionister. Og så gik vi for en gangs skyld den modsatte vej og endte nede i Redningshuset, og dernede var det så hyggeligt.

Preben var influenzaramt, men selv om han snøftede, var det formentlig kun, fordi han med sikkerhed ikke deltog det første år, juletræerne blev opstillet i byen.
Hans beretning blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen, der kvitterede med stort bifald.

Så fremlagde Gunda Odgaard regnskabet, der sædvanen tro havde overskud. Ikke et af de større, men stort nok til tilfredshed blandt medlemmerne.
– Foreningen skal jo som sådan ikke give alverden i overskud, mente Preben, hvilket flere tilsluttede sig.

Kontingentet kan ikke afholde nogen fra medlemsskab; det er Klitmøllers laveste. Regnskabet blev godkendt, og det blev revisoren, Anna Knakkergaard, også. To medlemmer af bestyrelsen var på valg, og begge, Preben og Jens Jørgen, blev genvalgt. Suppleant Torben Christensen blev også genvalgt, mens det blev en opgave for et par stykker fra bestyrelsen at finde suppleant nummer to.

Under eventuelt diskuterede forsamlingen blandt andet Klitmøllers indplacering i et af de to nye begreber: Friluftsby eller fællesskabsby.
– Vi ligger sådan nærmest midt imellem, så det er ikke så let.
– Eller også er vi både og, mente en anden deltager.

 

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer