Sct. Hans i Klitmøller

To vakse og modne sælgere uden for Æ Redningshus. Ham til venstre sælger vand, mens ham til højre sæger øl.

Rasmus Fejerskov holder båltalen uden bål.

Sct. Hansaftenen i Klitmøller forløb fredeligt og roligt. Ja, hvad ellers? Der er ikke nævneværdige rocker- og indvandrerbander i Klitmøller, højst et par pensionister, der rømmer sig. Men vinden var omkring 12 sekundmeter og gjorde aftenen til en stormende oplevelse. Rasmus Fejerskov nævnte vinden som sin bedste ven. Til surf er den uovertruffen. Han omtalte også kort heksene.

I 1692 blev den sidste heks brændt på bålet. Heks? Næ, en kvinde, ikke heks, måtte lade livet på en frygtelig måde. Se heksetesten sidst i artiklen og find ud af, om du er en heks. NB! Kun for kvinder!

Lovgivning om hekse

Allerede Jyske Lov fra 1214 omtaler hekse. Det var et emne, der vedblev med at være i lovteksterne helt op til Danske Lov i 1683. Nedenfor er gengivet nogle af de paragraffer, der blev brugt til at finde og dømme hekse efter.

Den Kalundborgske Reces 1576 (Frederik den 2.)
Artikel 8.
”Da det tit og ofte blevet befundet, at de som er blevet dømt og henrettet, har været uskyldige. Da ingen uskyldige skal tages af dage før den endelige dom er afsagt, vil vi, at der herefter skal forholdes således, at når Kirkenævn har dømt nogen, som er anklaget for trolddomssager, da skal den, som er dømt ikke straks henrettes, men tilbageholdes, indtil sagen har været for Landstinget og landdommerne bedømt den og enten dømme det det tidligere Kirkenævn at være ved magt eller at være faldet.”

Forordning af 1617 (Christian den 4.)
Afsnit 2:
”Hvad angår rigtige troldfolk, som har indgået aftaler med Djævelen, eller som omgås ham, med dem skal der dømmes efter loven, mens de som indlader sig med sådanne folk og vover at lade sig betjene af disses trolddom, skal straffes på deres hals uden al nåde.”

Afsnit 3
”Og for at vores alvorlige vilje og påbud bedre kan blive overholdt til Guds ære, byder Vi på det strengeste alle vore befalingsmænd og ridderskab såvel som bisper, provster, præster, borgmestre, rådmænd, fogeder og alle andre, som er offentligt kald og embede, at de hver efter deres forhold, så snart de bliver bekendt hermed, angiver, tiltaler og lader straffe alle de, som vores forordning omtaler, hvis de ikke selv vil stå Os til ansvar for at være sådanne folks medskyldige og være enige med dem.”

Danske lov 1683 (Christian den 5.)
Artikel 9:
”Befindes nogen Troldmand, eller Troldqvinde at have forsvoret Gud oc sin hellige dåb og Christiendom, og hengivet sig til Dievelen, den bør levendis at kastes på ilden og opbrændis.”

Heksen på toppen af Sankt Hans bålet er forholdsvis ny. For ca. 150 – 200 år siden, og endnu længere tilbage, blev der brændt bål og blus uden heks. I de seneste år har der været stigende debat om heksefigurens afbrænding.

De første heksefigurer begynder at dukke op i slutningen af 1800-tallet i større østjyske byer. Her var det ikke til Sankt Hans, men til Valborg aften, at afbrændingen fandt sted. Ét af de første Sankt Hans fester, hvor man  både har sunget “Midsommervisen” og brændt en hekse-dukke skal være afholdt blandt Jelling-seminarister omkring år 1900.

Heksetest

Kan du svare ja til følgende, er du en heks.

Kan du skabe dig om til en trebenet hare?

I folketroen støder man på fortællinger om hekse,
der har skabt sig om til et dyr. Det er tit en hare, og ofte med tre ben. Tre-benede dyr er lidt “mistænkelige” i traditionen.

I sagnenes verden er hekse meget bange for stål. Især en saks, der er lukket op er slem. den danner også korsform.

Kan du fjernmalke?

Man mente, at hekse kunne malke andre folks køer ved fx at hugge en kniv ind i væggen. Når heksen “malkede” knivskaftet, fik hun mælk fra fx naboens ko.

Kan du flyve på en kost?

Transportmidlet behøver ikke at være en kost. En ovnrage kan også bruges.

Kan du lave magi?

Det er ikke nok at kunne fx et gammel husråd. Det skal være ægte, skadevoldende magi, der fx gør andre folks dyr syge…

Har du et modermærke?

Modermærker og lignende kan være tegn på et sted, hvor en lille hjælpe-djævel har suget næring fra dig.

Svarer du ja til alle seks, ja, desværre! Så er du en heks ifølge folketroen.

(Fra Nationalmuseet)

I øvrigt kunne man både få mad fra Chrissy og fra 11i11.

 

Andre indlæg, du vil synes om (Tryk på headeren foroven for at få forsiden)

Lukket for kommentarer