Inspireret af den disciplin og nærvær, den russiske regering besidder i forhold til, hvilke ord, folket ikke har så godt af at høre, har Folketinget besluttet at videreføre den politik til Danmark.

Et folketingsflertal har derfor forhandlet sig frem til, at følgende ord og fraser ikke længere er tilladte at anvende i Danmark:

1. Prøv lige å hør her
2. Hvad er det nu, det hedder?
3. Ja, men altså

Forbuddet gælder fra dags dato og gælder al mundtlig og skriftlig kommunikation i landet.
Overtrædelse medfører i første omgang en bøde på kroner 10.000, i næste ombæring hedder det 14 dages isolation på vand og brød, i tredje 10 års fængsel.
Bliver man ved, kan man blive udvist for altid. Det er ikke nærmere specificeret hvortil.