Betyder biodiversitet, at skovområder ikke kan udtyndes og vedligeholdes i Thisted?

Thys grønne arealer skal blomstre og gro vildt!  Thisted Kommune har tilmeldt sig dysten om at blive ”Danmarks vildeste kommune”.
- Sammen kan vi gøre en forskel for Danmarks natur.
Sådan lød opfordringen fra miljøminister Lea Wermelin til alle landets kommuner tidligere på året – med en invitation om at tilmelde sig dysten om at blive Danmarks vildeste kommune.
Thisted Kommune er nu tilmeldt konkurrencen, og det betyder, at borgerne kan glæde sig til at blive involveret i et fyrværkeri af forskellige tiltag, der skal øge biodiversiteten og den vilde natur.

Men hvad betyder det?

I første omgang at åbne græsarealer får lov at undgå at blive slået. Blomster, vilde som tamme, skal gro frit side om side med andre planter og skabe grobund for insekter og andre smådyr, der har svært ved at klare sig på velplejede græsplæner.

Thisted har da ellers gjort noget for diversiteten ved at lade skovområder gro frit og uhæmmet, dog uden at skabe stor glæde hos os brugere. Er det et led i biodiversiteten? Skoven ved Kronborgvej er bortset fra nogle enkelte stier nærmest ufremkommelig, og store dele af Christiansgave er et vildnis og giver mest af alt det indtryk, at her ofres der ikke skattekroner på vedligehold. Skoven syd for banegård og busstation er ufremkommelig. Her huserer rågerne i fred og ro og skriger dagen lang heldigvis i en kortere periode. Dem hører man ikke i toget eller bussen. Derimod ser man en tæt, ubrydelig skovbræmme ud mod den ellers så skønne, blå fjord, som vi på fint nydansk kalder Cold Hawaii Inland formentlig i modsætning til Cold Hawaii Uland, som det må hedde, når nu d´et af en eller anden grund ikke skal med.

En nænsom udtynding af træer og plantevækst ville kunne give udblik mod den skønne fjord og give tilrejsende en herlig velkomst og afrejsende en fornemmelse af at skulle forlade noget meget værdifuldt og uendelig smukt. Det er ud, som om noget sker. En vis klipning er foretaget i bunden af skoven ved siden af Søndre Kirkegård. Det kan vel ikke genere insekt- og plantelivet.

Er det for at spare penge, at kommunen ikke griber mere ind? Hvis man fældede hvert andet træ, ville det skabe luft og lys og kig og bedre muligheder for insekterner.

Fikserbillede: Find fjorden!

Thisted Jungle!

På kommunens hjemmeside er man begejstret for tiltaget med biodiversiteten og den landsomfattende konkurrence:

Thisted Kommunes Drifts- og Anlægsafdeling har allerede udvalgt en vifte af perifere arealer, der med fordel vil kunne tilsås med blomsterfrø eller engblandinger til erstatning for ensartede græsplæner.
Det er eksempelvis volden ved genbrugspladsen i Hurup, jernbanegrunden i Hurup, et areal i Kromarken i Hanstholm, en nedrivningsgrund i Hundborg og et område i byfælleden i Thisted.

Den første er altså formidling og synliggørelse af tiltag og indsatser, der skal øge biodiversiteten.
Den anden handler om en indsats for den vilde natur og de sjældne arter, der findes i Thisted Kommune. Dette skal ske gennem målrettede naturplejeprojekter og forbedring af yngle- og levesteder for nogle af de sjældne plante- og dyrearter.
Her kan der bygges på eksisterende samarbejde med Nationalpark Thy. Også bynært skal der skabes, genskabes eller forbedres naturområder til gavn for planter, dyr og mennesker.
Den tredje del af handleplanen retter sig mod skole- og undervisningsområdet. Det er målet at etablere små biodiversitetsområder i nærheden af skolerne, sådan at der skabes rig mulighed for, at natur, biodiversitet, vandkemi, naturpleje og interessekonflikter kan indgå i undervisningen.
Med udgangen af 2022 kåres Danmarks vildeste kommune, hvor hovedpræmien er 1.000.000 kroner fra Den Danske Naturfond til gennemførelse af et naturprojekt. I løbet af projektperioden vil biolog Morten DD og Frank Eriksen (Bonderøven) sammen med et TV-hold besøge de kommuner, der har de vildeste projekter.

En udsendelse med dette vises i 2023.

Naturmedarbejder og -sagsbehandler Dorthea Albrechtsen er åben for ideer og forslag:

– På vores hjemmeside, der lige er startet, vil man snart kunne skrive forslag og ønsker. Vi skal lige have budgettet på plads, men regner med, at det sker i begyndelsen af maj. Vi er meget interesserede i at få en bred, folkelig debat med masser af gode ideer. Ikke bare for at vinde konkurrencen, men også fordi det er godt for Thy!

– Forslaget om at åbne skovområdet mellem banegården og fjorden lyder godt. Det vil vi også se på. Ideen med at turister og andre togrejsende får et herligt naturkig ud over fjorden mellem træerne ved indkørslen til banegården er da udmærket og harmonerer fint med de øvrige tiltag, vi har snakket om.

THYposten.dk vil følge op på naturherlighederne!

Kig en fjord?

Det bliver svært!

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer