Blå Løber med Blå balkoner i den Blå fjord

"Den blå løber" er et projekt, der ikke løber ud i sandet, men i vandet på Thisted Kystvej

De arbejder fra morgen …

… til aften

Thisted Kommune ønsker langs Limfjorden ved Thisted at udføre projektet ”Den blå løber” også kaldet ”Den rekreative forbindelse” som en del af Cold Hawaii Inland projektet.

Nærværende projekt indebærer etableringen af forskellige nedslag eller spots langs med fjorden for at give byens borgere en tættere forbindelse til vandet.

Eksisterende forhold: Projektet ”Den blå løber, Cold Hawaii Inland” er delt op i to strækninger.

Den første starter, hvor Simons Bakke går ned til vandet i vest, og fortsætter langs fjorden ad Simons Bakke og Thisted Kystvej og slutter ved Sydhavnen. Den anden strækning går mellem rensningsanlægget og campingpladsen ad Strandstien.

I dag er der langs Simons Bakke separat cykelsti og fortov beliggende ud mod vandet adskilt fra vejen med et grønt bælte. Ved overgangen til Thisted Kystvej ændres dette til at være en kombineret gang- og cykelsti uden et grønt anlæg mellem vej og sti.

Strandstien er i dag en kombineret gang- og cykelsti beliggende ud til vandet.

 

Nedslagene består af balkoner og nedgange i forbindelse med eksisterende kystbeskyttelse i form af kombineret stenglacis og stenskråning. Se tværsnit, plan og detaljer på tegningerne.

Det sidste nedslag eller spot er placeret neden for campingpladsen. Her etableres anlæg på land samt en ny badebro som erstatning for den eksisterende, der fjernes. Den nye badebro etableres som en traditionel pælebåret bro og leveres som totalleverance som modulbro.dk eller lignende designet til, at brodækket kan tages ind om vinteren.

Nedgange og balkoner udføres som pælefunderede betondæk i den eksisterende kystsikring. Balkonerne udføres kun i et niveau og giver niveauadgang til kystsiden af den lille højvandsmur. Nedgangene etableres i flere niveauer på nedtrapning og giver dermed adgang helt ned til vandet.

Fik du læst:

Fik du læst:

Fire fine træer og et udgået enebærtræ fra Finland

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer