Borgermøde på Klitmøller Friskole

Ole fortæller om broen, der skal forbinde p-pladsen med foreningsvejen

Omkring 30 forældre var mødt op for at høre nyt om friskolens tiltag. Den nye legeplads er ved at tage form, og så vrimler det med ideer til udvidelse af skolen.

Idéudvalget eller arbejdsgruppen består af Ole, Kamilla og Martin, og de startede allerede i september 2017. Udvalget søgte og fik 304.000 fra Grøn Ordning. Så var der lidt at begynde med.

Martin bød velkommen til det strikt tre-opdelte program.
Først legepladsen, hvor en del af tiden gik med forestillingen om en bro, der kunne forbinde p-pladsen foran skolen med foreningsvejen bag skolen. Foreningsvejen skal gå fra skolen hen til SPAR Klitmøller og er forlængst bevilget og parat til at blive virkeliggjort. Pengene, godt 3,5 millioner er bevilget. Mens resten af legeudstyret er ved at være på plads og kun lige mangler et par weekenders færdiggørelse.
Siden var der afsat tre kvarter til debat om udvidelse af skolen, og til sidst en debat om tilhørsforholdet til enten Hanstholm Skole eller Sjørring Skole. Der har været tre arbejdsgrupper involveret, så alle tre områder er relativt bredt funderet.

– Udvidelsesplanerne har tumlet lidt rundt, forklarede Ole, mens han pegede på billederne. – En hel del har deltaget i debatten, og vi fik i alt skrabet 700.000 sammen. De skulle gå til asfalt, men det venter vi lidt med. Til gengæld er vi i fuld gang med at etablere legepladsen efter at have fået alle tilladelser.

Martin mente, at den nuværende gymnastiksalsbygning ideelt set burde jævnes med jorden og erstattet af en halv hal. Bygget i grønne materialer og på den bedst tænkelige og miljæmæssigt forsvarlige måde.

– Men det skal ikke være skolens, sagde han. – Det skal være en fondsbestyrelse, der skal bestå såvel af nogle af byens borgere som en repræsentant fra skolens bestyrelse. Det skal komme hele byen til gavn, ikke bare skolen. På den måde kan vi bygge historien om, at Klitmøller by og Klitmøller Friskole er afhængig af hinanden. Skolen skal naturligvis betale leje af den kommende hal.

En halv hal kan imødekomme borgernes behov. I øjeblikket benytter et sted mellem 10 og 20 foreninger skolen og dens lokaler, så behovet er der. Også for et musikområde til glæde ikke alene for skolen, men for hele byen - også til arrangementer.

Tanken er, at fra p-pladsen er skolen til venstre og borgerområdet til højre. Derfor vil det også være smart med en bro. Det er dog usmart bare at kalde det en bro; ikke mange fonde giver noget til en bro. Kalder man den i stedet en pædagogisk vandreguleringsordningsoverbygning klinger fondsmidlerne noget nemmere ned i kassen.

Klik for større foto

Ole efterlyser frivillige med hænderne skruet rigtigt sammen, for legepladsen skal altså snart være færdig, og der mangler en bette smule arbejde. Bare et par weekender kunne gøre det.

Man kan henvende sig til Ole på mail: ole.busk@klitmollerfriskole.dk

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer