Der er ikke SPARet her!

Tilbygningen til SPAR Klitmøller skrider planlagt fremad. Kun vejret kan drille en smule. Overbygmester Søren Konradsen udtaler til KlitPosten.dk: – Det har stormet meget i den senere tid. Derfor har vi ikke kunnet få kranen i gang. Det nytter jo ikke noget at sætte den op, når det blæser sådan. Men så løjede stormen af, […]

Andre indlæg, du vil synes om

Hanstholm Rejser og fortæller

Der er noget særligt over Hanstholm Rejser. Der er ikke mange virksomheder, der kan få deres kunder til at strømme til for at høre om virksomhedens produkter – og samtidig tage penge for kaffen! Aftensmad og dans senere koster naturligvis noget, men aftenen er ren underholdning uden fortælling eller info om turene. – Hvor skal […]

Stågbak-markfirben?

Tilladelsen til at bebygge Stågbak- Tuerbakfirkanten er i december 2018 indtil videre skudt til hjørne, idet Planklagenævnet skal tage stilling til, om området i det hele taget kan bebos af mennesker. Der lever nemlig et antal markfirben, et krybdyr, der er totaltfredet. I klagen fra advokat Erik Svanvig på vegne af ejeren af en naboejendom […]

Tilskud til Mødrehjælpen Thisted

Mødrehjælpen Thisted Lokalforening har fået gode startbetingelser. Fra flere fonde er der tilflydt foreningen midler, der skal bruges for at bedre mødres vilkår. Forleden gav kommunen et tilskud på kroner 10.000, og nu har Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond bevilget 50.000 kroner, som bestyrelsesmedlemmerne Helle Sjøgren og Nina Engholm Schousgaard hentede og takkede for.

SPAR gluten og laktose

Måske lider du af glutenallergi uden at vide af det. Mavekneb er blot et af de symptomer, man kan døje med, og der kan gå lang tid, inden man hos lægen finder den rigtige diagnose. Laktose i mælk er et andet produkt, som kan give problemer. SPAR i Klitmøller har en hylde med glutenfri produkter, […]

Lokalplan for Stågbak vedtaget

Selve teksten til lokalplan 8-006 Stågbak – Tuerbak, Klitmøller blev vedtaget af Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 12.11.2018 og kan læses ved at klikke her. Hovedændringerne er reduktionen af antal boliger fra 15 til 12, og denne beslutning har således taget højde for indkomne forslag i offentlighedsfasen. Her er ændringerne formuleret: På et oversigtskort ses […]

Stander i Nationalparken

Miljø- og fødevareministeriet og Nationalpark Thy – det er vi helt enige om – har bestemt, at hunde skal føres i snor derude. Der er nederst på pælen både et billede af en hund i snor og for os, der også kan læse, men måske ikke er så knøve til at afkode et billede, er […]

Byskilt på Vangsåvej

Af en eller anden grund har byskiltet i Klitmøllers sydlige ende ved krydset Kystvejen- Vangsåvej været blankt. Engang sidste år havde nogen pyntet det daværende med en masse tekst, blandt andet stod der Cold Hawaii, ovenikøbet stavet korrekt. Thisted Kommune gjorde skiltet rent, eller også satte de et nyt op. Det havde kun den for […]

Referat fra generalforsamling Aktivkomiteen Klitrosen

Aktivkomiteen kunne byde velkommen til en velbesøgt generalforsamling på Klitrosen med deltagelse af formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune, Ida Pedersen (A), og næstformand, Henning Gregersen (V), samt de menige medlemmer minus en enkelt fraværende: Jens Otto Madsen (E) og Peter Sørensen (DF). Hertil kom næsten 30 andre deltagere udefra. Jens Vangsgaard bød […]

Borgermøde på Klitmøller Friskole

Omkring 30 forældre var mødt op for at høre nyt om friskolens tiltag. Den nye legeplads er ved at tage form, og så vrimler det med ideer til udvidelse af skolen. Idéudvalget eller arbejdsgruppen består af Ole, Kamilla og Martin, og de startede allerede i september 2017. Udvalget søgte og fik 304.000 fra Grøn Ordning. […]

Ord

Det hedder stadigvæk beholdt. Trods det er det blevet almindeligt at tilføje det lille e til sidst. Også i eksemplet: Politiet anholdt manden, da han gravede konen ned i græsplænen. Mange journalister skriver: Politiet anholdte manden, hvilket altså også er forkert.