Dennis Defekt: Staten som babysitter

Dennis Defekt 

 

Jeg er så træt af statens barnepigestatus, når vi taler om feriepenge.

Hvorfor i alverden skal staten låne mine via overenskomsten sikrede feriepenge og opbevare dem, som om jeg var et barn, der skal spare sine lommepenge op og først kan få dem udbetalt, når man når 1. maj og ber pænt?

Selve administrationen af dem koster en del millioner. Som om det ikke er nok, tager staten, dvs. folketingsflertallet, bare de feriepenge, der af en eller anden årsag ikke hæves og deler dem gavmildt ud til andre lønmodtagere.

2013: I forbindelse med politisk aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse i maj 2013 inddrages 40 mio. kr. i 2013 og 40 mio. kr. i 2014 af ikke-hævede feriepenge samt af afkastet fra Arbejdsmarkedets Feriefonds kapital.  Samtidig bestemmes, at fonden i mindst samme omfang som hidtil skal imødekomme ansøgninger til ferieformål for vanskeligt stillede familier og børn.

2013: I forbindelse med finanslovforhandlingerne inddrages yderligere 40 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016 fra ikke-hævede feriepenge samt afkastet fra Arbejdsmarkedets Feriefonds kapital. Det er endvidere besluttet at overføre 200 mio. kr. i 2014 fra opsparede midler i Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen.

2014: Fonden får nye vedtægter. Ændringen omhandler primært en fastlæggelse af ferieophold som det primære støtteområde. I efteråret flytter fonden til nye lokaler i Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V.

Hvorfor skal staten spille Robin Hood?

Jeg har stor respekt for dengang, da danske politikere lovgav om ferie og de dermed forbundne administrative ordninger.

1938: Lønmodtageres adgang til ferie med løn blev oprindeligt etableret i forbindelse med kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. Med vedtagelsen af den første ferielov i 1938 gennemførtes en almindelig ret til ferie med løn for alle lønmodtagere. Ved lovens ikrafttræden havde arbejdsmarkedets organisationer allerede i et vist omfang oprettet feriekasser og andre institutioner, som sikrede, at udbetaling af feriegodtgørelse kunne finde sted, når ferieretten indtrådte. For øvrige lønmodtagere oprettede socialministeren et feriemærkesystem med hjemmel i ferieloven. Dansk FolkeFerie blev stiftet.

Det var nødvendigt. Dengang.
Men nu? Feriepengene kunne arbejdsgiveren så let som ingenting overføre til din Nemkonto, hvorfra du kunne bruge dem, som du har lyst.
Hvorfor skal staten blande sig i, hvornår man må holde ferie? Hvorfor have udgift til administration af noget overflødigt?
Hvis der er noget, der er defekt, overflødigt og kostbart, så er det da Arbejdsmarkedets Feriefond.

Andre indlæg, du vil synes om (Tryk på headeren foroven for at få forsiden)

Lukket for kommentarer