Dennis Defekt: Om aktiv dødshjælp

Dyreværnsloven

§ 20.
Stk. 2. En dyrlæge, der tilser et tilskadekommet eller sygt dyr, skal opfordre den ansvarlige til at lade dyret aflive, hvis det ikke kan helbredes, og det vil medføre unødig lidelse at lade det leve. Aflives dyret ikke, skal dyrlægen indberette forholdet til politiet.

Stk. 3. Dyrlægen kan aflive dyret straks, hvis den ansvarlige nægter at efterkomme en opfordring efter stk. 2, og hvis det vil medføre unødige alvorlige lidelser for dyret at følge fremgangsmåden i § 21, jf. § 20, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 5. Den, der overtræder et pålæg efter § 21, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Det er kun godt, at vi tager parti for umælende dyr, der lider. Prøv så i teksten ovenfor at erstatte alle de ord, hvor “dyr” indgår, med “mennesker”. Fakta er, at målinger har vist, at omkring 80% af alle danskere (og det kan være lidt flere eller lidt færre, men læs det som et bredt flertal) går ind for aktiv dødshjælp.

Hvad er aktiv dødshjælp? Det kan også kaldes for assisteret selvmord. Man hjælper et menneske i nød, der gentagne gange med baggrund i frygtelige lidelser, der stammer fra alvorlig sygdom med udsigtsløs behandling, til selv at gøre en ende på lidelserne. Da min lillesøster fik konstateret ALS i 2012, den sygdom også Troels Kløvedal har, vidste jeg ikke, hvad det indebar. Ikke andet end at den ville afsluttes med døden, og den kom allerede i 2014.
For hver gang jeg besøgte hende i disse to år, var smerterne og angsten blevet større. Muskellammelserne kom ret hurtigt i taleorganerne, så kommunikationen blev vanskeliggjort. Det er svært at beskrive sygdomsforløbet.

Det sidste halve år levede min lillesøster i svær lidelse. Underligt, som ord bliver fattige. Morfinen, som – trods alt – gradvist blev sat op, var ikke nok, for den fik hende til at sove meget af tiden, men lige så snart hun vågnede, var smerterne og angsten der. Den sidste måned kunne hun ingenting, for ALS gør alle nerver ufunktionelle, og derved kan de ikke påvirke musklerne, og da det er en sygdom, der kun bliver værre, kan enhver forstå, hvordan det føles langsomt at mærke, at kroppen går i dvale og ikke længere fungerer. Men vi kunne se angsten og smerterne i hendes øjne og ringede straks efter sygeplejersken, der kom 20 minutter senere med morfinen. Hvilke 20 minutter! Forestil dig det smerte- og angsthelvede, der kunne have været undgået.

Hvorfor skulle Lone nøjes med passiv dødshjælp (det, at morfindosis stiger), når hun led så forfærdeligt den sidste tid? Hvilken glæde havde hun af livet? Ingen, er det korte svar. Hun led ikke, når hun sov, kun når hun var vågen. Er det humant og menneskeligt at lade en person i denne tilstand lide, når al behandling er udsigtsløs og forgæves?

Det ser ud til, at Etisk Råds råd om, “at tilladelse til aktiv dødshjælp er en glidebane, som ingen kan overskue og derfor aldrig burde indføres …” følges af et flertal i Folketinget. Den første formand for Etisk Råd var katolik. Den nuværende er protestant. Nogle meningsdannere har påpeget, at holdningerne hos medlemmerne  er stærkt præget af deres religiøse tro.

Hvilken af de religiøses guder synes mon, at lidelse af denne karakter er nødvendig? Hvordan kan man være kristen og have kærlighed i sit hjerte, når man tillader folk at lide? Jeg bliver helt salvelsesfuld, hvilket ikke er min mening. Men det er betænkeligt, hvis et mindretal bestemmer over et flertal ud fra et religiøst perspektiv, som det synes at være tilfældet her.  “Du må ikke slå ihjel”. Men hvilket af de 10 bud omhandler pligten til at standse lidelse, når man kan? Man kan ikke diskutere tro, for det er irrationelt. Og så kan man heller ikke modargumentere rationelt.
Hvorfor har et mindretal i befolkningen (læs: Etisk Råd) og et flertal i Folketinget bestemt, at aktiv dødshjælp, altså assisteret selvmord er mord? 18 andre lande i verden har indført det. Hvorfor ikke i Danmark?

Der findes en forening af læger, der går ind for aktiv dødshjælp, klik her. De har fremsat et borgerforslag til at modernisere den gammeltestamentlige lov mod aktiv dødshjælp.
Du kan støtte borgerforslaget til behandling i Folketinget her.

 

 

Andre indlæg, du vil synes om

1 Kommentar

 • du huskede
  liljerne
  min brudebuket
  duftende af liv
  af forventning
  nu dækker de over min død

  orglets toner
  de lettede stemmer
  jeg savner kun din

  du må ikke fortryde
  jeg bad dig
  tilgiv mig

  du turde
  kommer tvivlen snigende,
  husk
  det var for min skyld
  fordi det var mit ønske
  jeg kunne ikke mere
  kunne ikke selv

  du glattede lagenet under mig
  lagde puden over mit ansigt
  i kærlighed
  den som jeg nu hviler på
  i taknemmelighed

  du kan bære byrden
  vore børn ville ikke kunne
  du elskede mig højest
  du må godt græde nu

  Sådan skal det ikke være, ingen skal bede sine pårørende om at “slå dem ihjel”. Vi skal arbejde for en menneskelig død ikke en u-menneskelig passiv pleje.
  Har haft problemet tæt inde på livet både som privatperson og i mine 16 år som plejer af terminalpatienter. Vi svigter dem, de døende de lidende. Kommer jeg i den situationen skal mine børn ikke overveje at blive kriminelle af kærlighed.