Dennis Defekt: Omskæring af drenge

Dennis Defekt

Det er mig en gåde og totalt uforståeligt, at mens et flertal i Folketinget vedtager at ulovliggøre omskæring af piger, synes det samme flertal, at det er helt i orden med omskæring af drenge. Altså af børn, der ikke er myndige.

At nogen i det hele taget kan mene, at man skal skære og snitte i spædbørns kønsdele, som om de var fisk, der skulle filetteres, er mig en endnu større gåde. Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvem der startede det vanvid. Så lad os se lidt på realiteterne.

Den mandlige omskæring er udbredt over hele verden. Verdenskortet er fra Wikipedia.

Muslimernes Fællesråd: Næsten alle muslimer i Danmark lader deres nyfødte drengebørn omskære. Det Mosaiske Trossamfund: Der omskæres omkring 15 jødiske drengebørn om året. På denne baggrund skønner Sundhedsstyrelsen, at antallet af mulige rituelle omskæringer om året i Danmark ligger mellem 1000 – 2000.

USA og Australien

I USA blev stort set alle drengebørn omskåret indtil 1970’erne. I 2009 blev ca. 55 % af alle nyfødte drengebørn i USA omskåret. Omskæring i USA er primært kulturelt betinget og foretages ikke specifikt af religiøse grunde. Indtil 1970’erne blev stort set alle drengebørn omskåret i Australien. I dag omskæres ca. 14 % af alle drenge inden for det første leveår. Omskæring i Australien er primært kulturelt betinget og foretages ikke specifikt af religiøse grunde.

Det er nok en trøst for dem, det går ud over.

Kvindelig omskæring

Kvindelig omskæring har eksisteret som afrikansk skik i mere end 2000 år, en tradition der har eksisteret før både kristendommen og islam. Det antages, at skikken er opstået i Ægypten og bredt sig til ca. 28 lande i Afrika. Omskæring finder ikke sted i Nordafrika bortset fra Ægypten og heller ikke i den sydlige del af Afrika. Skikken har bredt sig fra Afrika til Yemen og øvrige lande på den sydlige del af Den arabiske Halvø samt til Malaysia og Indonesien.

Det antages, at omkring 130 millioner kvinder er omskåret i Afrika.

Det ser ud, som om det går den rigtige vej, nemlig efter min mening til et punkt, hvor ingen nyfødt og hjælpeløs, der har brug for al mulig beskyttelse, længere udsættes for et i princippet helt uforståeligt kirurgisk indgreb. Hvorfor valgte man ikke, når der nu øjensynligt skulle skæres, at skære spidsen af tommeltotten? Eller Øreflipperne? Hvem var dog den første, der fik denne vanvittige ide? Og hvorfor i alverden har muslimer og jøder opfattet det som en pagt med deres usynlige ven?

Det ligger usædvanligt tungt med Folketinget. Jeg forstår slet ikke denne gang bøjen-sig-i-støvet for religiøse særkrav og får den lumske anelse, at når der kunne skaffes flertal for forbud mod pigers omskæring, skyldes det kun, at her var der ikke magtfulde grupper at tage hensyn til.

Men det kan politikerne nok meget bedre svare på. Hvis de ellers havde lyst til at snakke om emnet, hvilket de nu er tvunget til på grund af folkeforslaget og SFs vilje til handling.

 • Enhedslisten (Ø): Går ind for forbud med aldersgrænse på 15 eller 18 år.

 • SF – Socialistisk Folkeparti (F): Imod omskæring af umyndige. Vil gerne lovgive på området, men hvordan er ikke nærmere bestemt.

 • Socialdemokratiet (A): Har ikke en politik på området.

 • Alternativet (Å): Har fritstillet sine medlemmer.

 • Radikale Venstre (R): Er imod omskæring, men mener ikke, at forbud er den rigtige vej.

 • Liberal Alliance (I): Har fritstillet sine medlemmer.

 • Det Konservative Folkeparti (C): Har ikke en politik på området. Fritstillet medlemmerne.

 • Venstre (V): Går ikke ind for et forbud, så længe omskæringen følger dansk lov og foretages af en læge.

 • Dansk Folkeparti: Er imod omskæring. Men vakler om forslaget.

Ud fra dette noget uklare billede har der alligevel kunnet tegnes et flertal mod pigeomskæringer, mens der jo er tale om et flertal, der tillader drengeomskæringer. Og hvis det ikke er hensyntagen til islam og jødedom, må det være ud fra den noget hårdkogte forenmmelse af, at en rask dreng ikke tager skade af et lille snit i forhuden. Væk med den! Samt en angst for at komme i bad-standing hos dem af vore statsvenner, der mener, det er ganske naturligt at skære hud af spædbørn.

Gå ind på computeren og afgiv din stemme i borgerforslaget, så tallet 50.000 nås og dermed en sikkerhed for, at Folketinget skal tage sagen op igen. Læs mere her.

Fakta:

Konsekvenser

Overordnet foreligger der kun begrænset viden om omskæring af mænd vedrørende seksualfunktionen, eftersom der fortsat mangler dybdegående forskning på området.

Omskæring er et indgreb der kan have forskellige følger, idet forhuden har en række funktioner; fx beskytter den penishovedet, indeholder følenerver og er en del af glidemekanismen ved samleje. Ifølge en mindre undersøgelse fra 2002 med 373 forsøgspersoner viste resultatet at der ingen signifikante forskelle var i seksualdrift, erektion, ejakulation og ejakulationens latenstid mellem omskårne og uomskårne mænd. Undersøgelsens konkluson var følgende, citat:

“Der var et fald i den masturbatoriske og seksuelle nydelse efter omskæring, hvilket indikerer, at voksen omskæring negativt påvirker den seksuelle funktion hos mange mænd, muligvis på grund af komplikationer ved operationen og et tab af nerveender.”

Dansk lovgivning

Det er strafbart i Danmark i henhold til straffelovens § 245 at foretage omskæring af piger, og efter omstændighederne i grove tilfælde § 246. Forældre som sender deres døtre til et andet land med henblik på omskæring, straffes for medvirken til overtrædelse af straffeloven § 245.

I modsætning til omskæring af kvinder, jf. straffelovens § 245a, er det ikke forbudt at omskære drengebørn i Danmark. Hvis du giver dit barn et slag i enden, kan du blive straffet, men bestemmer du, at noget af hans hud skal skæres væk, kan du fritages. Du skal bare sige, at det er din tro, der vejleder dig, så er det helt i orden. Nogle læger snitter gerne.

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder

Danmark har ratificeret FN’s Konvention om Barnets Rettigheder i 1991 (kaldet Børnekonventionen). I denne konvention fremgår det af artikel 24, stk. 3, citat: ”Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.”

Øvrige vestlige lande

Mandlig omskæring

Rituel omskæring af drenge er ej heller forbudt i øvrige lande uden for Danmark.

Kvindelig omskæring

Følgende lande har vedtaget lovgivning mod kvindelig omskæring:

 • Norge, den 1. januar 1996.
 • Sverige, i år 1982.
 • Storbritannien, i år 1985.

Holdninger

I Danmark har lægeforeningen følgende holdning til omskæring af drenge, citat:

“Hensynet til individets ret til selvbestemmelse må veje tungest i spørgsmålet om omskæring. Når barnet når myndighedsalderen og er blevet en ung mand, har han en reel mulighed for at veje både kulturelle, religiøse og sundhedsfaglige argumenter op mod hinanden. En irreversibel beslutning af denne karakter kan kun tages af personen selv.”

I Danmark er omskæring et operativt indgreb som det er forbeholdt læger at udføre, jf. autorisationsloven § 74. Så der må jo være nogle læger, der gerne snitter i spædbørn, selv om de hverken er syge eller har sagt ja.

 

 

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer