Kære Folketing!
I snakker mere om reformer end laver dem. Her er lidt hjælp:

Udskriv en landsdækkende konkurrence med præmier til alle dem, der kommer med realistiske og gennemførlige forslag til besparelser i det offentlige. Besparelser, der ikke går ud over velfærden.
Hvor skal pengene til disse præmier komme fra? Sæt bonusser til chefer  i det offentlige på stand-by i seks måneder og brug de sparede penge derfra til kontantpræmier.
Forslagene skal ikke alene være realistiske og gennemførlige, men også være sådan skruet sammen, at de giver hele samfundet en fordel.

Hvis vi her på redaktionen skulle komme med et par forslag, så er her iblandt en gammel traver.

  1. Nedlæg feriepengefonden og afsked de herremænd, der sætter folk, der ikke har fået deres feriepenge udbetalt, fordi de har glemt dem, op på træhesten. Lad arbejdsgiverne udbetale feriepengene direkte hver måned til den ansattes lønkonto. Der er en nagende fornemmelse af, at der ligger adskillige millioner og venter alene der.
  2. Indfør en tvungen ekstra-pensionsopsparing. Fint, hvis vi selv skal spare op til en ekstra pension, når den tid kommer. Det vil medføre, at udbetalingerne sker uden modregning af dit og dat. Det vil da spare masser af timer hos ansatte i de fagforeninger, der i den nuværende vistnok halvuddøende efterlønsordningordning skal kontrollere anden indtjening, og om man snyder.
  3.  Vi, der bor i Vest-Danmark, vil gerne fortsat betale til den fælles transport, tog, busser m. v., selv om vi af og til tænker over, at 85% af os danskere betaler for noget, kun 15% af danskerne har mulighed for at bruge. Vi andre bruger bil, når vi skal fra a til å, for vi har hverken S-tog eller letbane eller dyr metro. Men der er garanteret områder hos DSB, hvor en bus kan gøre det lige så hurtigt og mere effektivt end toget. Så nedlæg skrantende togbaner og indsæt busser i stedet. Hvis ruten har lavt besøgstal, kan man i stedet for bus vælge en 8-personers personbil.
  4. Afskaf alle afgifter og skatter på ejendomme. Indfør beskatning af salget. Skal nok have en overgangsperiode over måske 20 år.
  5. Afskaf alt, hvad der hedder fradrag for private udgifter på selvangivelsen, ikke på én gang, men over 10 år. Sæt den skatteprocent, der svarer til det tidligere provenu (den er jo nok noget lavere), lav eventuelt en graduering, så folk med større indkomster får en højere procent. Humlen i dette forslag er at spare alle mellemregninger. Som i forslaget med feriepengene vil et antal fuldstændigt unyttige offentlige stillinger blive sparet væk til stor glæde for det erhvervsliv, der mangler hænder.
  6. På den anden side: Hvorfor er der noget, der hedder boligstøtte? Skal den gælde alle lejeboliger, uanset lejens størrelse?

Det var så nogle af vores forslag. Et enormt godt og fire brugbare. Samt et genialt. Hvadbehar?