Der er mange regler for at anlægge en p-plads

Hvor regelstyret skal samfundet være, for at alt fungerer godt og hensigtsmæssigt?

SPAR Klitmøller har anlagt p-pladser på nordsiden af butikken

Der er autoriserede skilte med tydelige anvisninger

– Men sådan en laver man ikke bare, siger Mikael Konradsen, SPAR- og p-pladsejer.

– Det kræver dispensation fra lokalplanen at etablere parkeringsplads på stedet. Skiltet kræver byggetilladelse. Udledning af overfladevand kræver udledningstilladelse. Nye overkørsler kræver tilladelse. Jeg kan søge tilladelse til skilt og dispensation fra lokalplan til p-plads i BygMiljø. Udledningstilladelse til overfladevand kan også søges i BygMiljø.

– Men vi er ikke færdige endnu. Når sagen kommer ind, sendes den i høring ved de øvrige teams i kommunen, også vejafdelingen, idet de skal undersøge forhold for ind- og udkørsel med videre. Vejafdelingen behandler sagen omkring overkørsler, når de får lokalplansag og skiltesag i høring.

– Men vi er stadig ikke færdige. Ud over det, jeg allerede har fremsendt, skal jeg sende en plan over afløb fra P-pladsen. Vandet må ikke løbe på hverken vej eller naboejendomme, men skal afledes i brønde på p-pladsen.

– Men nu troede du nok, endelig færdig! Nej, nej. Måske skal sagen i nabohøring, det undersøges når kommunen får sagen ind.

– Hæ, hæ. Det gik noget hurtigere, da kommunen bad om at måtte få en del af min jord til Foreningsstien. De stillede på mit kontor, og der var ikke noget med overfladevand eller dispensation eller tilladelse til skiltning eller høring i teams i kommunen eller nabohøring. Det var her og nu, for det ville komme mig til gavn og glæde! Ikke ved at kommunen købte jorden, for det tilbød de nu ikke, men at jeg kunne bidrage til almenvellet.

– Jeg kan sige, jeg er glad for Foreningsstien. Jeg er glad for, at sådan noget kan foregå helt uproblematisk og helt ubureaukratisk. Hvis du forstår?

[bws_pdfprint display="pdf,print"]

 

SPAR har betalt for et plankeværk, som naboen har sat op. Godt naboskab!

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer