Thisted Kommune har digital guide til naturoplevelser
Appen ThyLIFE kender du måske ikke. Den blev lanceret for næsten to år siden. Den leder dig til de skønneste pletter med planter og dyr – og fortæller samtidig om naturpleje. THYposten.dk har nedtaget og afprøvet den og kan anbefale den varmt. Den er enkel og dog meget informativ. Men hvorfor den skal hedde ThyLIFE og ikke noget dansk, er lidt svært at forstå. Skal det så udtales "Thaileif"; hvordan ville en englænder udtale det? Den kunne vel bare hedde THYliv. Hvad er der dog i vejen med dette fine danske ord?
Nå. App´en fejler intet!

Plettet gøgeurt. Fotos: Thisted Kommune

Digital guide til naturoplevelser
Vangså Klithede i Nationalpark Thy er et af de skønne naturområder, der er beskrevet i denne app, ThyLIFE, der er udgivet af Thisted Kommune.
Appen er en guide til naturoplevelser, men samtidig oplyser den om naturpleje i de særligt udpegede Natura 2000 områder. Naturplejen er med til at bevare de landskabelige værdier samt den tilhørende flora og fauna, der er særegen for Thy. Rynket rose (hybenrose) er eksempelvis en trussel for livet i den åbne klithede, og derfor fortælles, hvordan der i en årrække har været fokus på forskellige former for bekæmpelse af den invasive art.
Bekæmpelsen af hybenrose har været en del af naturgenopretningsprojektet LIFE REDCOHA, hvor der også har været fokus på at forbedre de hydrologiske forhold til gavn for Natura 2000-områderne.
Appen ThyLIFE er en brugervenlig vejledning til de unikke naturperler i Thy – og samtidig en måde at formidle, hvordan der arbejdes på at forbedre forholdene for dyr og planter, der naturligt hører hjemme her.
Appen er delt op i tre hovedområder: Til Vands, til Lands og i Luften.
Under hvert hovedområde finder man lokaliteter, dyr og planter samt oplevelser.
Under Hanstholm Vildtreservat er der eksempelvis en beskrivelse af, hvor og hvornår man bedst kan opleve flokke af krondyr.
Appens kapitler er forsynet med piktogrammer, så man eksempelvis kan se, om det er muligt at parkere, om der er vandreruter, om der er udsigtspunkter, om der er bademulighed, om der er legeområde eller om der er adgang for kørestolsbrugere.
Der fortælles også om RigKilde (skal nok udtales på dansk. Red.) LIFE (skal så til gengæld udtales på engelsk. Engelsk er trods alt lidt finere end dansk. Red.) – et stort naturprojekt, hvor Thisted Kommune i samarbejde med en række andre kommuner i landet og Naturstyrelsen Fyn vil redde sjælden natur. Et af de steder i Thy, der er omfattet af en særlig naturbeskyttelse og en særlig indsats er Hvidbjerg Å, hvor der findes kildevæld og rigkær med vandsalamander og sjældne orkideer. REDCOHA-projektet og dermed appen ThyLIFE er organiseret i et samarbejde mellem Thisted og Ringkøbing-Skjern kommuner samt Naturstyrelsen. Projektet er støttet af EU's LIFE-fond samt Nationalpark Thy og 15. Juni Fonden.
Appen er udarbejdet af medarbejdere i Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen.
Appen kan downloades fra Google Play og i App Store.

Plettet gøgeurt. Fotos: Thisted Kommune