Der findes i Thisted et sted, hvor du er velkommen, selv om du har hang til druk og stoffer. Der er dog lige en betingelse!

Foreningen "Solstrålen" holder til på Skolegade 6

Formand Villy Rønn

"Solstrålen Thy" er en frivilligforening, der har til formål at drive et alkohol- og stoffrit værested for socialt udsatte borgere, der har en afhængighedsproblematik. Det er et tilbud om samvær, aktiviteter og støttende netværk; et underliggende formål er at mindske ensomhed, øge social inklusion og sundhed, udgøre efterværn samt rådgive, vejlede, støtte, yde omsorg.

Formand for foreningen er Villy Rønn, der har travlt denne dag, idet Føtex og Netto har været så venlige at forære julepakker med mad, som Solstrålen så videregiver til betrængte familier. Men Villy når at stikke din udsendte julemedarbejder en pjece i hånden, hvorfra ovenstående formålsformulering stammer.

I den meget hyggelige stue, der er pyntet fint op til jul, sidder flere.

Det er hyggeligt i den julepyntede stue; man føler sig velkommen

Normale åbningstider

– Jeg er bruger, men også frivillig og har vagt i dag, siger A.  – Specielt i dag er der en smule travlhed, for vi skulle gerne have fordelt alle julepakkerne fra Føtex og Netto til familier, der har brug for dem. Pakkerne er lige kommet.

– Hvad er gået galt for dig?

– Hele min opvækst har været præget af alkohol. Jeg har tilbragt en del af min barndom sammen med min mor og far på værtshus, og det har fulgt mig - også gennem et par ægteskaber med skilsmisse. Sidste gang var jeg 37 år, nu er jeg næsten 44 og alkohol- og stoffri. Heldigvis har min daværende kone og jeg et godt, venskabeligt forhold i dag, og det betyder også, at vores to børn på 10 og 8 år og jeg har det godt sammen.

– De bor i Vestjylland.

– Trang til alkohol er en sygdom! Forfærdeligt! Samtidig med, at jeg drak allerede som 10-årig, begyndte jeg også at ryge hash. Var en rod i skolen.

– Hvad har så fået dig ud af det?

– Jeg kom i behandling. Har haft tilbagefald siden, men for hvert tilbagefald har jeg lært noget. Og nu har jeg holdt mig clean 7 måneder, er gift nu igen, og vi holder sammen! Coronaen har ikke just gjort det nemmere!

– Har du fået psykologhjælp?

– Nej. Jeg var til nogle samtaler, men jeg fejler sådan set ingenting. Jo længere, jeg holder mig fri, jo bedre får jeg det. Her forstår vi hinanden. Vi er ligestillede. Der er over 90 tilmeldte til foreningen. Måske dukker en 20 stykker op hver dag.

– Vi har åbent hver dag hele ugen. Eneste betingelse er, at man er ædru og stoffri, når man kommer her.

Hyggekrog; bag døren er der TV-stue

– Om tirsdagen er der længere åbent, for der har vi spisning for alle, der har lyst. Det koster en flad 30-kroner og en 5´er for sodavand. Det er jo først og fremmest samværet, der tæller.

– Man siger jo, at er man alkoholiker, skal man melde sig ind i en anden gruppe, end dem, man ellers er sammen med. Man skal have andre værdier og input så at sige. Jeg havde gode kammerater, hvor jeg kom fra, men kunne ikke slippe stoffer og alkohol, derfor blev jeg nødt til at flytte her til Thisted, hvor jeg både har gode venner, der ikke er afhængige og et godt, fast arbejde.

– Det er selvfølgelig hårdt ikke at kunne se mine børn sådan uden videre; men jeg er altid velkommen til at køre derned, bare jeg er ædru, siger min tidligere kone!

– Hej!

Han slutter:

– Det er godt, dette sted! Når man har levet et liv i løgn og bedrag, er man nødt til at tage en dag ad gangen. Solstrålen hjælper en.

Fakta

Alle aktiviteter beror på en frivillig indsats. Der er ca. 15-17 frivillige tilknyttet værestedet. De bidrager med at holde stedet åbent, gøre rent, købe ind, lave mad, snakke med brugere og afholde aktiviteter. Der er en aktiv profil på Facebook, som de fleste brugere og frivillige er medlem af. Desuden er der en hjemmeside. Man gør meget ud af at være synlige over for brugere og samarbejdspartnere og deltager bl.a. i flere tværfaglige sammenhænge med fokus på indsatsen over for socialt udsatte og mennesker med misbrugsproblemer og deres familier.

Økonomiske nøgletal ud fra 2019´s regnskab:

Indtægter  479.662,25       Udgifter  501.613,89       Over-/underskud  -21.951,64     Egenkapital   5.176,26