En bedre verden (2)

Nyheder i medierne fokuserer på krig, elendighed, fattigdom, rædsler af enhver art som for eksempel coronakrisen, og som om det ikke er nok, kan man så også altid skrive om, hvad skattestyrelsen nu har begået.
KlitPosten.dk bringer i den forbindelse nogle positive nyheder.

FN styrer for vildt

Demokratiske forsamlinger som denne vil snart blive almindelige over hele jorden

FN præsenterer den nye verdensorden

Både Sikkerhedsrådet og Plenarforsamlingen i FN har under indtrykket af corona-krisen vedtaget, at alle nationer og lande skal lave en grundlov, der efterligner de nordiske landes. Der skal være demokrati eksemplificeret i magtens tredeling, ytringsfrihed, frihed for religion, og love og regler, der giver det enkelte individ maksimal og optimal beskyttelse.

NATO afskaffes, men fortsætter sammen med Kinas og Ruslands hær som Jordens Politikorps. Opgaven er at sørge for, at alle lande overholder de nye bestemmelser.

Præsident Putin går af

Fra Kreml meddeler Putin, at med FNs resolution, som han mener, russerne på den ene eller anden måde alligevel altid har haft for øje, vil der nok ikke ske de store ændringer. Bortset fra en enkelt ting:

Det har nemlig desværre for folket fået Putin til at abdicere og træde næsten helt ud af politik, men han beholder dog nogle enkelte sommerhuse, blandt andet et 3.345 m2 slot ved Sortehavet sammen med de derværende 56 ansatte tjenestefolk, sin præsidentløn samt magten. I banken beholder han ligeledes nogle basører, han helt lovligt har fået i honorar for at hjælpe oligarkerne med en gasledning til Tyskland samt for nogle andre småtjenester. Samtidig har domstolene lovet ham, at han resten af sit liv er hævet over loven. Efter forlydender har han indledt samtaler med lederen af den russsisk-ortodokse kirke i et forsøg på at blive erklæret udødelig.

En gruppe højtstående intellektuelle professorer og lærere skal nu forsøge at foranstalte et snarligt parlamentsvalg, der både skal give russerne mulighed for en helt ny grundlov og dermed også et helt nyt parlament efter nogenlunde samme demokratiske principper som i de nordiske lande. Hvis Putin godkender aftalerne, er der banet vej for ægte demokrati i Rusland.

– Det bliver dyrt, advarer Putin. – Med mig har I et godt, gennemprøvet system, hvor I ved, hvem der bestemmer. De fleste mennesker har det bedst med, at der er nogen, der bestemmer.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer