Hvor lidt er for lidt, og hvor meget er for meget?

Stien er præcis 1 meter og 25 centimeter bred

Ny foreningsvej er et spændende tiltag for og i Klitmøller. Den giver andre muligheder for at lade sig transportere på den fornemste måde: Nemlig pr. gåben. Fra man er omkring et år og langt op i alderen kan bevæge sig i gang, ikke alle kan kravle, ikke alle kan løbe, ikke ret mange kan gå på hænder, og slet ikke alle kan cykle. Så vi nyder naturen og den friske luft, alt imens vi motionerer og snakker om livets store og små spørgsmål.

Et af disse spørgsmål drejer sig om vejens bredde. Flere mølboer tilkendegiver uafhængigt af hinanden, at den ikke er tilstrækkelig. Andre det modsatte. Flere diskussioner om emnet giver ikke et entydigt svar, men det er sikkert, at møder man på gåturen en barnevogn eller cykel i modsat retning, skal man gøre sig smal, så alle kan passere i god ro og orden. Find selv ud af det ved at indlede en fodrejse fra den østre æ´n til de to meget flotte egetræsbroer.

17-09-2018 skrev Thisted Kommune:

Klitmøller er en by i rivende udvikling og med et voksende antal af borgere, Realdania har derfor besluttet at bevilge 1,6 mio. kr. til en Ny Foreningsvej i kampagnen Stedet Tæller, som skal være med til at styrke udviklingen i Klitmøller.
Etableringen af en ny natur sti skal være med til at understøtte Klitmøllers transformation til en by, hvor de bløde trafikanter er i højsædet, samtidig med at der åbnes for øget tilgængelighed til en af Klitmøllers skjulte skatte, nemlig strækningen langs Klitmøller Å. Undervejs på ruten mellem Friskolen og Ørhagevej bliver der flere opholdssteder, hvor det er muligt at sidde og nyde udsigten til åen.
Målet er at skabe større tilgængelighed på tværs af byen og styrke oplevelsesmulighederne i naturen, ved at gøre Klitmøller Å mere tilgængelig for borgerne og turisterne. Helt konkret er der tale om en sammenhængende natursti med flere rekreative mødesteder langs Klitmøller Å. Mødestederne skal skabe en serie af forskelligartede oplevelser langs åen og har særligt fokus på bevægelse, natur, kultur, leg og læring med formidlingen af stedet og byens historie som den røde tråd.
Når stien er færdig, kommer Ny Foreningsvej til at løbe ca. 850 meter fra Ørhagevej og Åmarken til Vangvej, Klitmøller Kirke og området ved Klitmøller Friskole. Der er tale om en stenmelssti, som bliver tilgængelig for alle og som - på nogle strækninger - bliver en alternativ og trafiksikker rute fra hovedvejen til byens friskole.
Thisted Kommune håber at det nye stiforløb kan være med til at gøre det mere attraktivt at gå eller cykle, end det er at tage bilen, så man på den måde kan dæmpe trafikken væsentlig på hovedgaden.
Projektet udspringer af et meget omfattende og dialogbaseret arbejde med en helhedsplan for byen, en 100% borgerdrevet proces, hvor der har været en stor opbakning blandt de lokale. Her har processen vist et øget behov for nærrekreative arealer, og at byens historiske forankring og rødderne til åen er vigtig for den lokale selvforståelse.

FAKTA:
Vision: At skabe sammenhæng og tilgængeliggøre naturarealer omkring Klitmøller Å samt skabe nye alternative forbindelser i byen.

Hovedgreb: Tilgængeligheden skal forbedres, og en række udendørs mødesteder skal skabes langs Klitmøller Å.

Organisation:
Thisted Kommune er projektejer i samarbejde med ansøgergruppen, bestående af lokale borgere.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer