Færre unge, flere ældre

Thisted Kommunalbestyrelse har vedtaget budgettet for 2020.

En fremskrivning af befolkningstallet ser ikke alt for rosenrødt ud for Thy. Der vil som allerede tidligere nævnt være flere ældre takket være sundhedsforbedringerne både hos den enkelte med færre rygere og flere motionister samt forbedringer i sygdomsbehandlingerne, hvor især kræfttallene ser bedre ud end tidligere.

Der vil desværre også blive født færre børn, hvilket ikke er så godt. Mens der i 2018 i Klitmøller blev født 15, blev der i hele Thisted Kommune født 425, heraf blev der født 22 i Hanstholm. Der er 1.000 indbyggere i Klitmøller, i hele Thisted Kommune 43.500. Hvis tallene fra Klitmøller gjaldt i hele kommunen, burde der være født 650 i alt.

Man vil se på, hvordan ressourcerne kan udnyttes endnu bedre og hvordan serviceniveauet i skole- og dagtilbud kan forbedres. Der er endvidere en politisk ambition om mere grøn omstilling i Thisted Kommune i forhold til energi, ressourcer, fødevarer og øvrige forbrugsvarer. Det gælder også genanvendelse, og her har Thisted Kommune etableret genbrugspladser i Hanstholm og Thisted efter en standard, som giver mulighed for adgang døgnet rundt, hele ugen - en standard, som understøtter strategien om fremtidig genanvendelse. Derfor skal der planlægges en ny genbrugsplads i Hurup, som forventes at kunne tages i brug i starten af 2021.
Derudover skal der ses på muligheder for en anden anvendelse af inderhavnen i Thisted til eksempelvis boliger, erhverv og rekreativt område. Borgere og virksomheder bliver inddraget i arbejdet, skriver kommunen.

Det lyder godt. Lad de unge og yngre ægtepar starte arbejdet ved at se mindre af Den store Bagedyst og gå tidligere i seng og selv bage.

 

Thisted Kommune i tal

43.553 indbyggere (3. kvartal, 2019)

Areal 1073,70 km2

40 indbyggere pr. km2

Kystlinjen er ca. 226 km

1250 km asfaltvej - 53 km grusvej – 70 km stier – 252 km fortove og 1361 km rabatter

Cirka 5.000 ansatte, inklusiv dagplejere, pædagoger, lærere, pladsmænd med mere.

Lav ledighed – 3,3% af arbejdsstyrken i 4. kvartal, 2017

Én samlet indgang for erhvervsdrivende til kommunen, i form af Erhvervskontakten

Der er i 2019 følgende skatteprocenter i Thisted Kommune

Kommuneskat 25,50
Kirkeskat 1,28
Grundskyldspromille (kommune) 23,75

Du kan også se de officielle skatteprocenter på Skatteministeriets hjemmeside

Indbyggertal og antal beboelsesejendomme for byer i Thisted kommune

Thisted Kommunes befolkningsprognose - 2020 til 2034

Flere statistikker om Thisted kommune (link til Danmarks Statistik)

Vidste du i øvrigt, at Thisted Kommune...

Har pasningsgaranti for alle børn.

Er Danmarks førende klimakommune - for eksempel kommer mere end 100 % af al el fra vedvarende energi samt at mere end 80 % af varmen ligeledes produceres ved biomasse, geotermi, biogas og affald.

Er et billigt sted at bosætte sig. Prisen pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i Thy var i 2014 (2. kvartal) 6.290 kr. - i Aalborg 11.384 kr. og i København 26.524 kr. Kilde: Realkreditforeningen

Har Hanstholm Havn, der er Danmarks største konsumfiskerihavn

Har nogle af verdens bedste surfmuligheder - også kaldet "Cold Hawaii"

Har Danmarks første nationalpark - Nationalpark Thy - som består af en række sjældne naturtyper

Har ca. 1.700 virksomheder med mange ansatte inden for fødevarefremstilling, metalindustri og plastindustri

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer