Farlig cykelsti

Vejens asfalt ser noget bedre ud

Man kan ikke nyde naturen på cykel, for der skal holdes øje med stien!

Der er store problemer med cykelstien langs Kystvejen fra Hanstholm mod Klitmøller her omkring ti  år, efter at den blev indviet. Ikke alene må cyklisterne døje med oversvømmelser og risikere længere svømmeture undervejs; vi skal nu også holde øje med store og små revner i asfalten, der sine steder udgør en regulær fare for styrt.

Det er dog ikke så enkelt at asfaltere stien, for lige nedenunder gror det. Måske er det trods alt bedre med det fine grus, som stien har fra Klitmøller og sydpå. Noget tyder på det.

Pas på!

Grus-cykelstien er bedre

Cykelsti med plads til forbedringer

var overskriften på en artikel i Hanstholm Posten august 2016. Dengang så det noget bedre ud:

Der er god trafik på cykelstien mellem Hanstholm og Agger. Men den har måske et par mangler.
- Vi er taget med toget fra Vejle til Struer, og derfra er vi cyklet til Agger og med cykelstien mod Hanstholm. Vi kører på el-cykler, så det er ikke slemt.
Ægteparret Jensen smiler. Manden er cyklet videre, mens fruen standser og hopper af cyklen.
- Hvad synes du om cykelruten?
- Alle tiders. Man ser så meget spændende her i Thy. Vi skal videre mod Slettestrand i dag. Det er vel nok et dejligt område.
- Har du bemærkninger til cykelstien?
- To ting. For det første er skiltningen sine steder mangelfuld omkring byerne. Vi har noteret os, at stien afbrydes omkring dem, men så skal man da vide, hvor man derefter skal cykle hen for at få tilslutning på den anden side. Vi for selv vild omkring Lyngby. Vi har set andre cyklister, der fortsætter på Kystvejen, fordi de ikke kunne finde vejen gennem byerne. Det er nok lidt farligt. Det er vel også derfor, stien er lavet?
- Det andet?
- Det kunne være smart at have rutekort sat op visse steder. For eksempel i byerne, så man kan se ruten. Vi har selv kort med, for vi er så gamle. 60 år.

Omvendt er Palle Jespersen og hustru kørt mod syd fra Hanstholm.
- Vi bor på campingpladsen i Hanstholm, som er en forunderlig by. Der lugter lidt i dag, men vi kan se, at sådan må det være omkring havnen og den industri, der er der.
- I har ikke el-cykler?
- Nej, vi er jo kun 63 og 74, siger de to fynboer. - El-cykler - er det ikke for gamle mennesker?
- Tag din hue af, når du skal fotograferes, siger hustruen til ham. Han flår den af.
- Hvor skal I hen?
- Vi skal jo tilbage til Hanstholm igen, men i hvert fald Klitmøller …
- Også lidt længere, protesterer fruen. - I hvert fald Vangså.
- Hvad siger I til ruten?
- Vi har endnu ikke cyklet den, så vi ved ikke noget om den. Men foreløbig er det så dejligt at cykle. Trods noget vindmodstand. Naturen heroppe er pragtfuld.

Denne fredag fylder cyklisterne meget på stien. Trængsel er et ord, der maser sig på. Men det ser nu ud til, at flere er i vildrede med ruten. I Klitmøller kan din udsendte iagttage nogle cyklister, som længe står i et kryds og diskuterer, hvilken vej de mon skal tage. En halv time senere står andre cyklister og studerer deres eget kort.
Måske var det ikke helt ved siden af at genoverveje en tydeligere skiltning og opsætning af rutekort?
Et tredje problem er racercyklerne, af hvilke der er en hel del. Jeg har talt med Bjarne Riis, og han udtaler, at når han cykler på Kystvejen og ikke benytter cykelstien lige ved siden af, skyldes det, at cykelstien ikke alle steder er asfalteret. Når der er skærver på stien, går det ud over dækkene. Lige efter ham dukker Jakob Fuglsang op og bekræfter i store træk, hvad hans ældre makker lige har sagt.
Det er uforståeligt, siger han, at Naturstyrelsen ikke alle steder har tilladt asfalt.
Så disse tre problemer er der. Racercykelmotionister drøner på den stærkt trafikerede kystvej, mange turistcyklister kan ikke finde stien gennem de byer, den løber igennem og cykler derfor på kystvejen, og et antal rutekort undervejs savnes.


Disse problemer overskygges i dag af asfalten og dens revner.

I 2016 gik det strygende ad den ret nye cykelsti sydpå fra Hanstholm

Palle Jespersen og hustru

Øh, hvorhen nu?

Tilbage mod Hanstholm

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer