Foreningen Norden på Store Torv i et lille telt

Find selv teltet, hvor Foreningen Norden de seneste to dage har inviteret folk til at deltage i forskellige konkurrencer med gevinster med lidt mundgodt og chancen for et gavekort til “Nordisk middag for to personer mod forudgående bestilling” givet af Mie Buus.
Billederne på siden her er fra både fredag og lørdag

I teltet lige foran Sparekassen Thy sidder næstformand Vagn Ole Christensen. Han svarer beredvilligt på folks spørgsmål, mens der udleveres et spørgeskema, hvor ens nordiske viden bliver afprøvet.
– Man er med i lodtrækningen, uanset hvor mange eller få rigtige du har, lyder det. Der er flere gevinster!

– Hvorfor skal man støtte det nordiske, Ole Vagn?
– Vi har et mægtigt fællesskab, der har udviklet sig over årtier. Hvor forholdet til EU er bundet op i en traktat, gælder der andre regler for os fem lande i Norden. Vi har et idéfællesskab med nordisk samarbejde ud fra vores kultur, der er meget ens i landene. Jeg vil meget gerne pege på de nordiske byer, vi har et ekstra godt samarbejde med.

– Arbejdes der hen imod en nordisk union?
– Nej, nej! Der var en overgang ganske rigtigt snakket om en union, men det blev ikke til noget. Vi har også drøftet et forsvarssamarbejde, men det er heller ikke blevet til noget. Det, vi er enige om, er at udvikle os i et kulturelt fællesskab, for eksempel på sportens område. Også overordnet set i forhold til vores samfund, hvor vi har skabt noget unikt, der samarbejder vi også.

Ole taler længe og meget engageret, og da jeg jo ikke er Clement Kjersgaard, afbryder jeg ikke, selv om der dukker mange ekstra spørgsmål op til det, Ole siger.
– Man kan ikke stille dig et enkelt spørgsmål og få et enkelt svar!
– Nej, hæ, hæ, nej. Der findes ikke enkle svar på komplicerede spørgsmå. For selv om dine spørgsmål er korte, er de ikke nødvendigvis enkle.
En dame er ved at udfylde spørgeskemaet og mumler for sig selv: Hvilket land har den største bruttonationalprodukt pr. indbygger?
Der er flertal for, at det selvfølgelig må være Norge og al deres olie

– Hvad er Foreningen Norden for noget, Nora?
– Vi binder Norden sammen med de kulturværdier, vi har et fællesskab omkring vores velfærdssystem, der er meget ens i de fem lande, og det er meget vigtigt.

– Vi har en opfattelse af kunst og natur, der ligner meget hinandens. Frem for alt har vi en fælles demokratiopfattelse, der er særdeles kendetegnende for de nordiske lande. Det er tankevækkende, at USA sendte bud efter repræsentanter for Norden for omkring fem år siden for at høre nærmere om den der demokrati og det der velfærd.

– Vi har hjulpet hinanden omkring corona, hvor det ligger meget nærmere at hente hjælp hos hinanden frem for hos fjernere nationer. Göteborg bad om hjælp med ekstra sygeplejersker. På samme måde træder vi til, når der er større nationale naturkatastrofer såsom oversvømmelser.

– Sprogligt er der naturligvis en del udfordringer. Men det er også noget, vi arbejder på at løse.

– Det grønlandske flag hænger over os. Men I opererer med fem lande, ikke?

– Jo, Grønland, Færøerne og Åland er også med som selvstyreområder.

– Anette Aagaard Bjørndal er fratrådt som sekretær for landsbysamarbejdet, bryder Flemming ind. – Hun erstattes af Eva Sjælland, leder af Kulturrummet.

Afstanden fra Thisted til de fire venskabsbyer i Norden ses på billedet.
Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Åland og Færøerne blev døbt ”Foreningen Norden” lige efter 1. verdenskrig 1919 og kunne derfor i april 2019 fejre sin 100-års jubilæum. I 1939 blev Thisted og Uddevalla venskabsbyer, og siden er Mosfellbær på Island, Loimaa i Finland samt Skien i Norge kommet med i samarbejdet.
Fredag den 24. maj 2019 blev fem nye træer – et fra hvert af venskabslandene – sat ned i den thy’ske muld langs Kystvejen i Thisted for på en og samme tid at fejre 100-års jubilæet i Foreningen Norden og 80-års jubilæet i venskabsbyerne, selv om den strengt taget ikke helt holder.
Området ned til Thisted Kystvej blev døbt “Nordens Lomme”.
Der er tale om en vortebirk, en hvidgran, en røn, en søjleenebær og en almindelig bøg. De fem træer repræsenterer venskabsbyerne Skien, Uddevalla, Mosfellsbær, Loimaa samt Thisted

I midten Flemming Krog Rasmussen

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer