Hunde på golfbanen?

 

Formand Svend Eriksen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Nordvestjysk Golfklubs lokaler i klubhuset. Som sædvanlig var rummet fyldt til sidste plads.

Han fremhævede indledningsvis, at N3 var blevet udnævnt til Danmarks bedste par5-hul og var blevet forsynet med en flot sten.

Formanden kunne fastslå, at 2017 havde givet et fornuftigt overskud på 240.000, men skyndte sig at tilføje, at det skulle sammenholdes med næste års underskud på 174.000.

Næsten lige så mange medlemmer havde forladt klubben sidste år som nye medlemmer havde meldt sig ind.

– Det er et problem, sagde Svend og så alvorlig ud. – Jeg tager lige lidt vand. Det er den eneste aften i hele året, hvor jeg drikker vand, tilføjede han. – Men det korte af det lange er, at medlemstallet er det centrale for vores klub, det er det økonomiske omdrejningspunkt. Så derfor, kære medlemmer, må hvert eneste medlem af golfklubben gøre, hvad der står i jeres magt til at opfordre nye interesserede til at overveje at melde sig ind.

Formanden gennemgik året med lune og højt informationsniveau og rettede en tak til både medbestyrelsesmedlemmer, alle ansatte og de frivillige, uden hvis hjælp meget ikke kan lade sig gøre.

Et forslag til vedtægtsændring, så man kun to gange om året kan udmelde sig eller ændre ens medlemsskab til enten en 1. januar eller 1. juli, blev vedtaget. Men det skal også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen snart vil indkalde til.

Senere var der afstemning om hunde på banen, hvilket i øjeblikket ikke er tilladt. Meget få golfklubber i landet har forbud mod hunde, hvilket blev ført frem som argument. Flere hundejere, der samtidig spiller golf, ønskede at forbuddet blev ophævet igen. Omkring 2/3 stemte for at ophæve forbuddet, mens 1/3 var imod. Herefter er det altså tilladt at medtage hunde i snor, når man spiller en runde, og man skal naturligvis huske at tage godt med poser med. Til hundens output.
Bestyrelsen vil i nær fremtid fastsætte de nærmere regler for hundegolf.

Bestyrelsen tilkendegav en forventning om, at den planlagte og af Naturstyrelsen godkendte ændring af hul N1, N4, N5, N6 og N7 kunne gå i gang lige efter påske og være fuldt færdig allerede ud på efteråret. Et medlem af generalforsamlingen foreslog til bestyrelsens overvejelse en ny sø på hul N6.

Der blev også foreslået en opstramning af de interne klubbers tider på Golfbox for at undgå “sorte huller”, hvor banen slet ikke udnyttes ordentligt. Formanden oplyste, at det tilstræbes, at de tider, klubben skal bruge, er afklarede senest dagen i forvejen klokken 18, mens flere medlemmer pegede på, at andre golfklubber allerede to dage forinden var afklarede med deres klubber-i-klubben.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, og dirigenten kunne ånde lettet op. Så var der tak fra formanden til et bestyrelsesmedlem, Thorkild Agesen, der trådte tilbage efter fire års tro tjeneste. Klik og læs på hjemmesiden.

Thorkild Agesen kigger her på sin afskedsgave, en flaske god whisky. Da han så kvaliteten, kunne han næsten ikke tale. Formentlig på grund af mundvand.

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer