Frie Pensionister søger tilskud

Fra tidligere generalforsamling, hvor det var tilladt at mødes flere end 10. Dirigenten fægter med armene.

Skipperlabskovs bagefter. Obligatorisk!

De frie Pensionister i Klitmøller søger 30.000 i kommunal støtte til frivilligt, socialt arbejde.

I år 2019 fik foreningen 10.000 i tilskud, og nu håber bestyrelsen på yderligere donationer fra Thisted Kommune. Social- og sundhedsudvalget skal på mødet den 14. april tage stilling til ønsket om 30.000.

Ønsket er begrundet i start af ny aktivitet.

Foreningen ønsker at arrangere busture til steder og arrangementer, som de ældre ikke selv ville kunne komme til plus foredrag og temaaftener om sundhedsfaglige emner med videre. Socialt samvær og liftbus til kørestolsbrugere er nævnt. Arbejdet omfatter planlægning af turene, omsorg, økonomisk hensyntagen, dermed tilskud fra foreningen, så alle kan være med på turene, der kræver egenbetaling.

Måske har foreningens bestyrelse haft i tankerne, at når formuen er på 106.000, kan det blive svært at få penge fra kommunen, så derfor har den angivet, at formuen skyldes tilskud fra sponsorer og kommunen, ingen lejeudgifter, og at formuen tjener det gode formål, at den skal sikre foreningens fremtidige drift.

De frie Pensionister i Klitmøller er en veldrevet og populær ældreforening, der betyder meget for Klitmøller.

 

Udvalget består af:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

Det ser ikke ud til, at foreningen får de 30.000. På dagsordenen er det skåret ned til 15.000, hvilket formentlig ikke skyldes formuen på kr. 106.000, men mere, at alle ansøgere har fået beskåret deres ønsker.

 

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer