Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 er nu sendt i offentlig høring i otte uger frem til d. 28. april.

I forbindelse med høringen af forslaget til Kommuneplan 2021-2033 afholdes der også et digitalt borgermøde d. 8. april kl. 19-21, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til de rammer og retningslinjer som den nye kommuneplan fastsætter og blive klogere på hvad kommuneplanen har af betydning for dig og dit gode liv i Thy.

Du deltager i borgermødet ved at klikke på linket nedenfor, når borgermødet starter.

Borgermødet forgår over Teams, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål via funktionen "spørgsmål og svar".

 

I Thy skal der være plads til det meste, men udviklingen skal ske i balance med den unikke natur, der gør vores område til noget særligt.

Det er nogle af de grundlæggende budskaber i det nye forslag til Thisted Kommunes kommuneplan, som er en plan, der samler de overordnede mål, rammer og retningslinjer for den fysiske udvikling af Thy.

I kommuneplan-forslaget finder man blandt andet rammerne og målene for udviklingen af byerne, det åbne land og erhvervslivet.

Det er altså med andre ord en plan, der har helt afgørende betydning for, hvordan vi fysisk skaber og udvikler det gode liv i Thy.

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, og den er nu sendt i en offentlig høring i otte uger frem til d. 28. april.

Planstrategien

Den seneste revision af kommuneplanen i 2017 var meget omfattende. Nu handler det om at vedligeholde og videreudvikle enkelte emner for at skabe en større helhed på tværs af områder indenfor den fysiske planlægning. Målet er at styrke sammenhængen mellem fysisk planlægning og kommunens udvikling. Det kræver en målrettet indsats sammen med de relevante aktører for at kunne revidere de enkelte områder i dybden, der skal prioriteres i den kommende planperiode.

Derfor er der i Planstrategi 2020 udvalgt otte fokusområder:

1.      Samspil mellem by og land
2.      Klimatilpasning
3.      Turismepolitiske overvejelser
4.      Kystbyer
5.      Attraktive erhvervsarealer
6.      Thisted by som købstad
7.      Danmarks naturkommune
8.      Energi og ressourcer

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen.

Fik du læst:

Fik du læst:

Demensplejehjemmet Fjordglimt i Sennels