Glimt fra ny kommunalbestyrelse

Den nye kommunalbestyrelse samlet

Kommunalbestyrelsen har konstitueret sig, og på kommunens hjemmeside har alle medlemmer besvaret to enkle spørgsmål. Vi bringer det første og det tilhørende svar. Ib Poulsen er ikke vendt tilbage på henvendelsen. Men THYposten.dk kan forklare, hvorfor han ikke gjorde det

Hvad, mener du, er den vigtigste kvalitet ved Thy?

Herunder følger de 27 medlemmers bud. Interessant!

Hvad er den vigtigste ting, som du vil udvikle/ændre eller skabe i Thy som medlem af Kommunalbestyrelsen?

Er spørgsmål nummer to. Gå ind på kommunens hjemmeside og læs svarene, og medlemmerne og deres svar står ned ad siden, så dem, der har fået flest stemmer ved kommunalvalget står øverst. Det gælder dog ikke borgmester og viceborgmester. Her på THYposten.dk står de lidt mere tilfældigt.

Ib Poulsen (O)

Det er vores skønne natur, Mellem hav og fjord. En natur uden NNP. En natur med surfing, jagt , fiskeri og meget andet.Thy skal udvikles, så erhvervslivet bliver styrket. Incl landbrug og fiskeri. Hanstholm havn SKAL styrkes. Ptx, men ikke mindst færgefart til/fra Vestnorge. Nedslidte skal have en værdig behandling. Tilkomne skal yde til det samfund, de vil være en del af. Ellers skal kassen smækkes i.

Grunden til, at jeg ikke ville svare, er, at jeg ikke billiger, at to ansatte i kommunikationsafdelingen skal bruge tid på den slags.
Den million, de skal have i løn, er givet bedre ud på kernevelfærd.

Kristian Tilsted (V)

Jeg synes, det er den arbejdskraft, vi har her i området. Det er en stabil arbejdskraft, og det er det, som er med til at sikre, at vi har folk, når virksomheder vil etablere sig i området.

Brian Nielsen (D)

Der er flere kvaliteter. Det er menneskene, der er her. Og det naturen i vores område. Men det er for eksempel også havnen i Hanstholm.

Ulla Vestergaard (A)

Det er vores natur og så frivilligheden og den måde, som thyboerne arbejder sammen på om mange forskellige ting. Det kitter vores samfund sammen.

Ida Pedersen (A)

At Thy er autentisk. Vi er et fællesskab. Vi har plads til ro og fordybelse, og vi har viljen og idérigdommen i samspil med vores unikke naturværdier.

Peter Uno Andersen (A)

Jeg synes, det er ånden ved Thy, viljen og styrken, og så at man elsker det område, man bor i. Det er det bedste ved Thy.

Per Skovmose (C)

Det er thyboerne. Vi er bare meget bedre end alle andre.

Lene Kjelgaard Jensen (C)

Vi har en masse herlighedsværdi i forhold til vores natur, og vi er en geografisk stor kommune, og jeg synes, det er vigtigt, at vi udvikler på det. Her skal være godt at bo.

Peter Larsen (V)

 Det er borgerne. De er omdrejningspunktet i hele kommunen. Det er dem, der innoverer og laver gode tiltag. Vi skal sikre, at de er glade for at bo her.

Torben Overgaard (C)

Det er det sammenhold og det, thyboerne kan, når de gerne vil have noget op at stå eller til at ske.

Mette Kjærulff (A)

Det er naturen og det sammenhold, der er her.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V)

Det er Thys beliggenhed. Vi har havet, fjorden, naturen og hele landbrugslandet. Det er et fantastisk sted.

Viceborgmester Jens Kristian Yde (C)

Det er de åbne vidder. Vores natur, havet og landskabet, der er hele vejen omkring os. Det er helt unikt for Thy og vores kommune.

Jens Otto Madsen (Ø)

Der er mange kvaliteter. Der er vores unikke natur og det, at vi ligger mellem to farvande. Så er der en lang række gæve mennesker, som jeg personligt er kommet til at holde meget af, siden jeg kom hertil for 21 år siden.

Susanne Olander (V)

Jeg synes helt klart, det er en kvalitet, at vi har masser af plads, frisk luft og en fantastisk natur, som jeg benytter flittigt. Det er også en kvalitet, at der her i Thy bor gode iværksættere og kreative, innovative mennesker, der gang på gang sætter Thy på landkortet. Det er for mig helt unikt at være en del af.

Peter Skriver Nielsen (A)

Det er simpelthen vejret. Vi har et helt specielt vejr heroppe. Og det egner sig til, at vi nyder det i vores skønne natur hver eneste dag - uanset om det er sommer eller vinter.

Jane Kær Rishøj (A)

Det er, at der er mulighed for det meste i Thy – uanset hvilket liv du ønsker at leve. Her er plads. Vi har et rigt foreningsliv og gode muligheder for både, kultur, natur og fællesskab.

Henrik Gregersen (V)

Det er naturen og de mennesker, der bor her. Og det sammenhold, der er. Der er tilpas med drive i folk, og man tager sig af ting - også ude i foreningerne. Det er det, der gør det til et godt sted at bo.

Peter Sørensen (C)

Det er livskvaliteten for borgerne, der er her i Thy.

Henning Holm (A)

Det er mangfoldigheden, stedets potentiale og den fantastiske natur. Helt oplagt.

Morten Bo Bertelsen (F)

De vigtigste kvaliteter ved Thy og Hannæs er naturen, de mennesker, der bor der, osv. Så jeg tænker da, at der er rigtig mange kvaliteter i vores område. Jeg synes, der er en god stemning og et godt gåpåmod i de mennesker, der bor her. Der er et godt samarbejdsklima.

Preben Dahlgaard (V)

Det, synes jeg, er vores natur og vores fritidsliv. Det har jeg arbejdet indenfor i mange år, og det er en super kvalitet vi har, og det vil jeg gerne arbejde for at udbygge.

Jan Fink Mejlgaard (A)

Det, synes jeg først og fremmest, er naturen, vi har heroppe. Fjorden, havet, nationalparken og så i det hele taget bare vores fantastiske natur. Det er det skønneste ved vores område.

Kenneth Bjerregaard (V)

Jeg synes, den vigtigste kvalitet er den befolkning, vi har i kommunen. Det er dem, der fylder alle de rammer, vi har, ud. De skaber skolerne, fritidslivet og idrætslivet, som findes her. Uden befolkning, ingen Thy.

Jørgen Munk Andersen (C)

Det er vores fantastiske natur. Bosætning / ledelsen-mødestruktur. Borgene frem for systemet

Claus Nybo (A)

Det er, at det er en vidunderlig del af det danske rige.

Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)

Du får ikke kun én, men du får fire. Det er thyboerne, naturen, havet og bølgerne.

Andre indlæg, du vil synes om:

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer