Har du hørt om Boblberg?

Klik for >

Boblberg er en digital platform, hvor kommunens borgere har mulighed for at mødes med andre med udgangspunkt i fælles interesser.
Den 8. juni 2021 traf Social- og Sundhedsudvalget beslutning om at indgå aftale med Boblberg.  Platformen er nu indkøbt og gjort tilgængelig for Thisted Kommunes borgere.
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en plan for implementering og udbredelse af kendskab til Boblberg i Thisted Kommune.
Forvaltningen har udpeget en tovholder, som er organiseret i Sundheds- og Ældreafdelingen. Tovholderen har ansvar for den løbende kontakt med Boblberg. Tovholderen har også ansvar for at sikre, at Boblberg får kontakt til de afdelinger i kommunen, som ønsker at gøre målrettet brug af Boblberg.
Boblberg understøtter Thisted Kommune i implementeringen ved at deltage aktivt i at udbrede kendskabet til platformen. Boblberg afholder præsentationer, uddeler informationsmateriale i kommunen, deltager i arrangementer mm.

Boblberg understøtter Thisted Kommune i implementeringen ved at deltage aktivt i at udbrede kendskabet til platformen. Boblberg afholder præsentationer, uddeler informationsmateriale i kommunen, deltager i arrangementer mm.

Hver 6. måned afholdes et statusmøde mellem Thisted Kommune og Boblberg for at evaluere på samarbejdet samt brugen af platformen i kommunen.

Der er planlagt præsentation af Boblberg i Handicaprådet, Udsatterådet og Ældre-/Seniorrådet på de kommende møder i efteråret, hvor Boblberg kommer og præsenterer deres platform.

1
Implementeringsplan
for Boblberg i Thisted Kommune

Indsats
Tidspunkt Ansvarlig
Udpegning
af kontaktpersoner i relevante afdelinger i Thisted Kommune
-
Udarbejdelse af en kontaktliste til Boblberg
-
Kontaktpersoner har til ansvar at samarbejde med Boblberg om at udbrede viden herom i deres specifikke afdelinger

September
Thisted Kommune
Thisted
Kommune trykker plakater, flyers og roll-ups, som Boblberg distribuerer i kommunen. gehuse, haller mm. Find selv oversættelse af flyers og roll-ups.
September
Thisted Kommune og Boblberg
Annoncering
af Boblberg Thisted Kommunes sociale medier

Slutningen
af september Thisted Kommune
Møde
mellem kontaktperson i Sundheds- og Ældreafdelingen og Boblberg om kanaler for markedsføring af konceptet

Oktober
Thisted Kommune og Boblberg
Præsentation
af Boblberg i Ældre-/Seniorrådet

12.
oktober Boblberg
Præsentation
af Boblberg i Udsatterådet

23.
november 2021 Boblberg
Præsentation
af Boblberg i Handicaprådet

25.
november 2021 Boblberg
Møde
for afdelingernes kontaktpersoner og Boblberg, hvor Boblberg præsenteres
-
Boblberg tager selv kontakt til afdelingerne og afdækker deres behov

Løbende
Boblberg og afdelingernes kontaktpersoner i Thisted Kommune

2
Præsentationsmøder
i forvaltninger, fx i forbindelse med personalemøder mm.
-
Sundheds- og Ældreafdelingen
-
Socialafdelingen
-
Undervisning og Fritid
-
Beskæftigelsesafdelingen

Boblberg er ikke kun for ældre. Men nok heller ikke for de unge 😉

Følg linket til deres hjemmeside og se, om det er noget for dig!

Løbende

Boblberg

Seks
måneders statusmøde

Februar
2022 Thisted Kommune og Boblberg


Eksempler
events, hvor Boblberg kan deltage:

-
Tilflytterarrangement
-
FrivilligFredag
-
Sundhedsdag
-
Banko mm.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer