Helhedsplan, Klitmøller

Der er for et par år siden udarbejdet en helhedsplan for Klitmøller, og den kan læses på kommunens hjemmeside her. 

Hvad går den plan så ud på?

De tre indsatområder, der er arbejdet med i områdefornyelsesprojektet, ses på et oversigtskort over Klitmøller. Det drejer sig om:

Indsatsområde 01 - Indfaldsvejene, Vangvej og Vangsåvej. Udbydes i licitation i foråret 2019 og forventes udført i sommerhalvåret 2019. Se oversigtskort her.

Indsatsområde 02 - Ørhageområdet, afventer yderligere undersøgelser. Se oversigtskort her.

Indsatsområde 03 - Ny Foreningsvej, udbydes i licitation i foråret/sommeren 2019 med henblik på udførelsen i efteråret 2019. Se oversigtskort her.

Hele Klitmøllers byfornyelsesprogram fra 2016 kan hentes her.

 

Der blev afholdt borgermøde den 25. oktober 2017

Rids af forløbet

I april 2015 ansøgte Thisted Kommune det daværende By-, Bolig – og Landdistriktsministerium om reservation af midler til områdefornyelse i Klitmøller.

Ministeriet godkendte ansøgningen og meddelte i august 2015, at der blev reserveret 1.500.000 kr. til områdefornyelse i Klitmøller. Dette beløb modsvares af det dobbelte fra Thisted Kommune, således at den samlede ramme for områdefornyelsen i Klitmøller er 4.500.000 kr.

Byfornyelsesprogrammet blev godkendt af ministeriet i oktober. Ved et offentligt møde i juni 2016 i Æ Redningshus blev byen præsenteret for forslag til indsatsområder og der blev åbnet for tilmelding til arbejdsgrupper. I den forbindelse blev der nedsat arbejdsgrupper for indsatsområde 1, 2 og 3.

Der har efterfølgende været afholdt 3 arbejdsgruppemøder, hvor de tre indsatsområder er blevet bearbejdet og indsatserne prioriteret.

Prioritering:

1. Indsatsområde 1 – Vangvej og Vangsåvej, trafikdæmpende foranstaltninger, forventes igangsat 2018.

2. Indsatsområde 2 – Ørhageområdet, forventes igangsat 2018-19.

3. Indsatsområde 3 – Åstien,  afklares p.t. ift. bevilling fra Realdania.

På Vangvej og Vangsåvej er der endnu ikke igangsat noget pr. dags dato 28. august 2019. Trods flere henvendelser til Teknik og Erhverv i Hurup har KlitPosten.dk endnu ikke fået en forklaring på forsinkelsen.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer