Hvad er op og ned med indvandrere og flygtninge?

Undersøgelser viser, at vi danskere har en mere negativ opfattelse af flygtninge, indvandrere og udlændinge generelt, end Danmarks Statistik har belæg for.

1. januar 2021 udgjorde indvandrere og efterkommere 14 pct. af befolkningen i Danmark. Andelen af indvandrere er 11 pct., og blandt dem er 58 pct. fra ikke-vestlige lande. I løbet af de seneste 30 år er antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande blevet firedoblet, mens det er tredoblet for indvandrere fra vestlige lande. Lad os se på det. Tag nu din nysgerrige hat på og forhold dig til fakta 😉

Overordnet set udgør indvandrere og efterkommere 20 pct. af befolkningen i Region Hovedstaden. I Ishøj er det 42 pct. af befolkningen, som er indvandrere eller efterkommere, hvorfor kommunen har den største andel af indvandrere og efterkommere i Danmark. Rebild Kommune har den laveste andel – her er andelen 6 pct.

I de seneste år er beskæftigelsen blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande steget mere end beskæftigelsen blandt indvandrere fra vestlige lande og personer med dansk oprindelse. Beskæftigelsesfrekvensen blandt 16-64-årige for mænd og kvinder var på henholdsvis 64 og 52 pct. i 2019. Indvandreres fra ikke-vestlige landes be- skæftigelsesniveau er dog fortsat under niveauerne for personer med dansk oprin- delse og indvandrere fra vestlige lande.

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.
Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere, men som personer med dansk oprindelse. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.
Personer med dansk oprindelse er personer – uanset fødested – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark.

Vestlige lande: EU-landene plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.

Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande.

I tidsserier anvendes samme opdeling på vestlige og ikke-vestlige lande for alle år i tidsserien, uanset hvornår landene reelt er blevet medlem af EU.

Tallene er fakta; debatten er følelser

Tallene fra Danmarks Statistik kan belyse debatten, hvor nogle synes, at vi har brug for flygtninge og indvandrere, der formentlig også har brug for os, hvis de trues på liv og lemmer; de lærer her efterhånden, at arbejde er godt at have, de tilegner sig med tiden vores kultur og historiske og nutidige værdier, demokrati og respekt for kvinder og respekt for andre menneskers livssyn og måde at leve på, og det kan jo ikke være dårligt. Samtidig udgør de en arbejdsstyrke, vi har brug for.

På den anden side er der en vis modvilje mod at huse andre store religioner, især islam. Deres kvindesyn er værre end middelalderligt, og deres kultur er meget ulig vores. De er længe om at lære dansk, og så spiser de ikke svinekød. På en eller anden, måske somme tider uretfærdig måde, sættes de også i forbindelse med bander og narkosalg.

Et flertal i folketinget er for en stram indvandringspolitik formentlig ud fra de blandede erfaringer, der er gjort med integrationen, siden 1983-loven blev vedtaget. Så de fremmede er velkomne, men helst i et antal, der er lille nok til ikke at vække bekymringer på det kulturelle og samfundsmæssige niveau, men stort nok til at imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft.

Der er overalt i denne tekst ment fremmede fra ikke-vestlige lande. De andre er naturligvis altid velkomne, da de i højere grad allerede er bekendt med kulturen.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer