Hvad kan vi gøre mod ensomhed?

Ifølge Ældre Sagen føler 50.000 ældre over 65 år sig ensomme. Omsat til almindelig snak betyder det, at der er alt for mange, der føler sig isolerede, som går rundt og er alene, som måske kan kalde sig udstødte eller i hvert fald forbigåede og under alle omstændigheder ikke er en del af det almindelige, sociale fællesskab.

KlitPosten.dk vil gerne kaste lys over et af de tabuemner, vi sjældent hører om.

Med alle de foreninger, der er i Danmark, tænker vi nok først og fremmest på den mulighed. At komme med i et fællesskab, at tale med andre og at engagere sig må være vejen ud af ensomheden. Men det kan netop være problemet: At vi har svært ved at komme ud blandt andre, svært ved at melde os, at indgå i en sammenhæng.

Det ser ud til, at behovet for at gøre noget ved den svære og langvarige ensomhed anerkendes på politisk niveau. Folketinget har skrevet det ind i de nationale mål for danskernes sundhed, at ensomheden skal reduceres i de kommende år. Det er en vigtig anerkendelse af, at ensomhed er et alvorligt problem, som vi skal forsøge at forebygge og afhjælpe.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer