Hvorfor asfalt på cykelstien?

Stien fra Hanstholm og sydpå ser sådan ud mange steder

Hvad er godt underlag for en cykelsti?

I 2016 havde Hanstholm Posten flere artikler om cykelstien fra Hanstholm og sydpå langs Kystvejen. Mailudveksling satte faglige ord på artiklerne.
Cyklisterne havde allerede på det tidspunkt opdaget, at asfalten slog revner, og derfor søgte ugeavisen råd hos to eksperter.
Fra: Finn Wilkens
Sendt: 31. august 2016 17:03
Til: Morten Brown Stummann
Cc: Tobias Geertsen - Thisted Kommune


– Hvorfor er der ikke asfalt på hele cykelruten fra Nordthy til Agger?

– Fredningsmyndigheden og skovlovsmyndigheden har givet tilladelse til anlæg af stenmelsbelagte stier i natur- og skovområder og ikke til asfaltbelagte - bortset fra langs landevejene, siger Morten Stummann.

– Der er brugt stenmel der, hvor stien går gennem skov og lignende omgivelser. Der er dog benyttet beton ved Agger Tange,  hvor der i forvejen var asfalt, svarer Morten.

 Diplomingeniør Tobias Geertsen, fra Teknisk Forvaltning, Thisted Kommune, og formentlig den, der i Danmark ved mest om cykelstiernes underlag, oplyser, at betonstykket ved Agger Tange er et slags forsøg.

– Det viser sig, at beton har andre egenskaber end asfalt. Planter kan ikke trænge gennem beton. Asfalt består af et bindemiddel, bitumen. Dette bindemiddel bliver blød, når det er varmt - og hårdt, når det er koldt, hvilket betyder, at planter kan trænge igennem om sommeren. Derfor har der været visse problemer med cykelstien fra Hanstholm til Klitmøller. Vi har hele tiden være bekendte med, at beton og asfalt har forskellige egenskaber. Jeg udtalte også, at vi har en teori om, at planterne ikke kan gro igennem betonen, men at stien ved Agger er for ny til at vi kan drage konklusioner af den endnu.

– I Vorupør har vi lavet forsøg på Hawblink. Nogle steder er der dobbelt så tyk et lag asfalt, andre steder har vi lavet forsøg med et forskellige typer fibernet - alt sammen for at hindre planter i at trænge gennem asfalten. Og faktisk uden særligt held.Det er ikke korrekt. Jeg udtalte, at vi også havde forsøgt med en betonstøbning i rabatten, og at dette forsøg ser ud til at virke bedst. Jeg fortalte også, at vi har søgt rådgivning hos Vejdirektoratet, rådgivende ingeniørfirmaer og asfaltfirmaer, som alle har oplevet problemer med at planter gror igennem asfalt, men ingen af den havde en løsning til, hvordan dette kan forhindres.

– I skoven er underlaget stenmel, fordi Naturstyrelsen ikke tillader asfalt gennem skoven. Tilsvarende formulering står ovenfor under Mortens udtalelser Jeg tror, det er en myte, når cykelmotionisterne er bange for punkteringer. Jeg har talt med flere, der siger, at den virkelige grund er de mange sving, der ikke tillader de høje hastigheder. Derfor kører Bjarne Riiserne på Kystvejen. Jeg nævnte, at stenmelsstierne indeholder en mindre andel af flint, hvilket forøger risikoen for punkteringer på stenmelsstierne frem for de asfaltbelagte stier, men det er ikke noget, vi oplever som et udbredt problem. Med hensyn til påstandene om, at stierne ikke kan anvendes af cyklister på racercykler, giver jeg ikke meget for. Jeg har selv talt med flere cyklister på racercykler på de stenmelsbelagte stier, og de har udtalt, at stenmelsbelægningen er et fint underlag at cykle på. Det kræver lidt mere energi at køre på stenmelsbelægningerne, hvilket reducerer gennemsnitshastighederne.

– Endvidere har vi udformet alle tilslutninger, så de er trafiksikre, dvs. at der er etableret vinkelrette tilslutninger, så cyklisterne skal helt i hold – og derved øger opmærksomheden - når cykelstien ophører. De mange sving og vinkelrettede tilslutninger er nok snarere forklaringen på, at de hurtigtcyklende foretrækker vejene frem for de fantastiske nye cykelstier i Nationalpark Thy.

I 2016 så stien noget pænere ud

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer