I går bragte vi en vurdering af skoven ved Kronborgvej, der set udefra er flot og indbydende, men indenfor er der sandelig plads til forbedringer. Klippes og saves og fældes ned i nogen udstrækning, så lys og luft og sol kunne få en chance. Lige nu står træerne så tæt og samlet, at skoven er uigennemtrængelig.

Skoven syd for banen omkring banegården har også træer, der bare skal passe sig selv. Der er et vildnis, hvilket efterlader en følelse af tristhed. Hvis solen, fjorden, lyset kunne trænge bedre igennem, ville lyset også ramme os mennesker, der skal se på det. Fik I den?

Fire fikserbilleder. Find flaget!

Droninngen er på besøg, og der flages på stationen. Kan du se flaget, når du kommer på stien fra kystvejen op mod Søndre Kirkegård?

Her står vi stille og bevæger os fra side til side. Der skulle være et flag derovre!

Man kan ikke lade være med at mene, at det er bevidst fra kommunens side at lade træerne gro, som de vil. Det ligner et krat, hvor det ikke ville forbavse nogen, hvis der pludselig sprang et urskovsvilddyr frem og forskrækkede dig.

En udtynding af træerne, en oprydning af grene og andet ville give lys og luft til området og bevirke, at turister, der ankommer med Arriva kunne se vores skønne fjord nede til højre og tænke: Hold da op, en udsigt de har her i Thisted!

Og når de rejser igen, stirrer de - nu mod venstre - og ser et sidste glimt af den blånende Limfjord mellem de grønne træer, og de må sukke over den skønne udsigt, som de nu skal sige farvel til.

Rdaktøren drømmer vist. Nu tænker de nok: Lad os komme væk fra den jungle. Der er jo ikke noget at se!

Flaget bliver tydeligere og tydeligere …

… bare du bøjer nakken og vrider øjnene hen til et smuthul i urskoven!