I Thy er der et sted, hvor man kan frigøre sig for alkohol

Alkoholbehandlingsstedet Nørbygård i Hanstholm skifter aftale med Thisted Kommune

Thisted Kommune har opsagt driftsaftalen med alkoholbehandlingscentret og forsorgshjemmet Nørbygård. Aftalen udløber derfor ved udgangen af 2020, men samarbejdet fortsætter med Nørbygård som et privat tilbud, hvor KFUMs Sociale Arbejde i Danmark overtager bygningerne.
På Nørbygård i Hanstholm tilbyder man intensiv døgnalkoholbehandling og efterbehandling samt forsorgsarbejde under Servicelovens §110 – dette er tilbud til hjemløse eller funktionelle hjemløse, som for en kort periode kan have brug omsorg og stabilisering i et rusfrit miljø. Fra 2021 vil Nørbygård høre under paraply-organisationen KFUMS Sociale Arbejde i Danmark, men blive drevet under fondsbestemmelse og med en overordnet bestyrelse.
KFUMs Sociale Arbejde i Danmark overtager bygningerne.

Nørbygård råder over 14 forsorgspladser og 12 til døgnalkoholbehandling. Nørbygårdcentret rummer et forsorgshjem efter servicelovens §110 samt et tilbud om døgnalkoholbehandling efter sundhedslovens §141. Herunder hører efterbehandling. Nørbygård har desuden et rigt og veludbygget ædru-netværk via Nørbygård foreningen, som findes i fem store jyske byer.

Aftalen med Nørbygård udløber med udgangen af 2020, efter at Kommunalbestyrelsen vedtog opsigelsen den 25. februar, 2020. Thisted Kommune overtog driften i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

Har du læst:

Har du læst:

Borgermøde om Hanstholm Havn og et ikke-knust glas (1 af 2)

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer