Indtryk fra borgermødet

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vorupør-Klitmøller
Workshop den 26. og 28. november 2019

Workshop betyder værksted og er forbavsende nok det eneste engelske ord i titlen på det første opslag.
Henrik Jensen, erhvervskonsulent i erhvervsafdelingen, Thisted Kommune, byder velkommen i klasselokalet, der er stoppet med interesserede. Der er kommet præcist så mange, at lokalet er fyldt.

– På vegne af Thisted Kommunen velkommen! Vi er glade for at se så mange, det er supergodt! Dette projekt har en baggrund i noget, der ligger halvandet år tilbage. 11 kommuner og tre regioner sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme udarbejdede det,  der hedder Udviklingsplan for Vestkysten. Det er den første udviklingsplan, der går på tværs af alle 11 kommuner. Målet er at skabe øget vækst i turismen, flere overnatninger, større forbrug, i alt 40-45% vækst på det forbrug. Der skal udarbejdes en særlig plan for hvert af de 18 feriesteder, hvoraf Vorupør og Klitmøller er et.

– Realdania gav 500.000, og kommunen gav det samme. Det er til udbudsprocessen, hvor vi har valgt at samarbejde med Akitema.

Interesseområderne fordeler sig på flere emner: Bymidten; trafikale forhold; byens oplevelser; overnatningsmuligheder; byens profil. Grupperne går ud for at diskutere de tildelte spørgsmål.

Forinden vil en deltager godt vide, om mølboerne er blevet spurgt, om de ønsker mere turisme. Et ret centralt spørgsmål, for det er jo grundlaget for hele aftenen.
Det er de ikke, og det er ikke aftenens emne. Det drejer sig om at indsamle så mange forslag til udvikling af byen som muligt.

KlitPosten.dks redaktør koncentrerer sig om gruppe 1, Bymidten, og der er mange forslag. Følgende er direkte udtalte ikke-sorterede forslag:

"Bedre skatermuligheder på fortovet! Det er faktisk ikke tilladt at skate på vejen, men dens asfalt er bedre. Så - asfalt på fortovet. Det nytter ikke noget at skaffe så mange turister hertil, at fastboende begynder at flytte herfra! Men turismen har også skaffet nye arbejdspladser, hvilket har bevirket, at folk er flyttet hertil!
Man glemmer indimellem vedligehold af det, der er sat i gang. Eksempelvis på det nederste stykke af Ørhagevej. Lav en forbindelsessti eller -trappe op til Stågbakmasten!

Inddrag skydeterrænet til parkering og lad folk gå op til Hummerhuset! Nej, ingen vil gå de 1, 1 kilometer. Bedre skilte! Gerne af træ for at forhindre tivoli-skilte.

Flyt turistpavillonen ud i midten af rundkørslen! Telefonpæle tværs over gaden på det nederste stykke af Ørhagevej for at forhindre store autocamperes parkering. Shuttle-bus for at køre turister fra Sibirien (Trøjborg) eller Splittergab.
Plads til skibningsbåden, der oprindelig faktisk stammer fra Klitmøller. Parkering på stranden! Nej, sandet er for blødt og fyldt med skarpe flintesten. Nej, siger en mølbo. Det er hårdt nok, og med nogle velvalgte maskiner af de større kan man hente stenene op - for en tid. Afskaf afgifterne på firehjulstrækkere!
Flere mobile madvarer, streetfoodsteder. Men der mangler toiletter, og gæsterne skal så bare gå til de offentlige. De faste restauranter skal jo selv sørge for deres toiletter = Unfair konkurrence. Den politiske holdning fra Thisted Kommune om streetfood er, at det ikke må finde sted i Vorupør eller Klitmøller på offentlige steder.

God idé at forlænge "bymidten" mod øst forbi SPAR. Folks behov er dog at komme til vandet.
Dårlig idé med hotel midt i byen. God idé med hotel i byen. Altså badehotel! Ønsker en multihal, både til sport og samvær. Der findes ikke et større lokale i byen end Redningshuset. Hvad med et helårs indendørs skicenter? Det er i familie med skater og surfervirksomhed. Hvabehar?

Jeg vil gerne have løst trafikproblemerne! Mange besøgende kommer kun en dags tid, sidder nede på stranden med deres madkurv og efterlader kun affald. Vi vil jo gerne have dem til at blive her noget længere og lægge nogle penge i byens forretninger!"

Der er så mange indfald og forslag, at tidsplanen bliver overskredet, og derfor kan KlitPosten.dk ikke bringe de sikkert mange gode ting, der er kommet frem i de andre grupper. Men der bliver et nyt offentligt møde efter nytår, hvor arbejdsgruppen vil fremlægge forslag til en overordnet plan for Klitmøller. Flere deltagere mener, at så skal vi nok overveje at sidde i gymnastiksalen på friskolen. For der vil komme mange flere end i aften!

Lene Gundal Sørensen, Akitema, afsluttede aftenen med en tak for fremmødet, og på spørgsmål fra salen oplyste Henrik Jensen, at man kunne maile til ham med forslag, der eventuelt ville kunne opstå på vejen hjem. Men - det skal altså være hurtigt! Arbejdet begynder snart, og gruppen vil naturligvis gerne have alle input fra starten.

KlitPosten.dk har i vinter haft flere artikler med særdeles vidtgående forslag til udvikling. Læs hele temaet.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer