Ref. generalforsamling Klitmøller IdrætsForening

Bestyrelsen for KIF. Fra venstre: Randy Oddershede, Janus Nystrup, Helle Konradsen, Lotte Løndal, Preben Knudsen og to suppleanter: Johnny Busch, John Vangsgaard. Bemærk det fine udhæng!

 

Formand Lotte Løndal gav en god beretning om det forløbne regnskabsår og fremhævede især den flotte gave fra Thisted Kloakservice suppleret af Johnny, nemlig overdækningen uden for klubhuset.

Hun tilkendegav også stor glæde over de 10.000, som klubben har fået fra Sportigan i Thisted. Det dårlige vejr under sommerfesten gav til gengæld knap så stort et overskud som ellers.

Regnskabet gav et pænt overskud på 15.000, hvilket svarer nogenlunde til det underskud, der var sidste år. Eludgifterne var betydeligt lavere i år, og kassereren, Randy Oddershede, mente, at man måske havde fået lært at slukke lys, samt at varmluftsinstallationen havde sparet en hel del på strømregningen.

I regnskabet står kontingent, serie 3, som en af indtægtskilderne.

– Der står altid serie 3, siger en af deltagerne. – Vi rykker jævnligt op og ned, faktisk så tit, at det slet ikke kan betale sig at ændre den linje.

I øjeblikket spiller topholdet i serie 2.

Der er foruden de aktive medlemmer af KIF en supportergruppe, der både møder frem for at se fodbold, men også for fællesskabet. Endelig er der en erhvervsklub, der støtter foreningen.

– Vi vil da gerne have nogle flere interesserede, mente Helle Konradsen.

Mikael Konradsen ønskede at forlade bestyrelsen, og i hans sted blev John Vangsgaard valgt.
Bestyrelsen skal nu konstituere sig på næste bestyrelsesmøde.

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer