Referat fra generalforsamling Aktivkomiteen Klitrosen

Aktivkomiteen kunne byde velkommen til en velbesøgt generalforsamling på Klitrosen med deltagelse af formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune, Ida Pedersen (A), og næstformand, Henning Gregersen (V), samt de menige medlemmer minus en enkelt fraværende: Jens Otto Madsen (E) og Peter Sørensen (DF). Hertil kom næsten 30 andre deltagere udefra. Jens Vangsgaard bød velkommen, og Ole Ryltoft valgtes som dirigent.

Formandsberetning, uddrag, Jens Vangsgaard

"Der skal vælges ny bestyrelse til aktivkomiteen, den nuværende aktivkomite blev oprettet, da den gamle  gik i opløsning ved generalforsamlingen den 16. marts 2016. Herefter var der ingen komite, indtil vi var nogle stykker, der dannede en ny efter flere møder.

Den 9. oktober 2017 holdt vi konstituerende møde.
Vi ville gerne være ”fødselshjælpere” sammen med Lotte og Ella, et par rigtig gode og behagelige ledere, der var kommet på Klitrosen. Vi ville prøve at slå en streg over frustrationerne, som opstod, efter at kommunen ændrede grundlaget for beboersammensætningen på Klitrosen.
Det første var julepyntseftermiddag den 14. december, i januar havde vi foredrag af Finn Wilkens om demens.
I februar havde vi ”syng foråret ind” med Per og Preben Elsberg. I marts havde vi Slå katten af tønden.
I april holdt vi forårsfest. Med fællesspisning. Ballerum Tærskværk kom og underholdt. I maj havde vi Ruth Dein ”en fortællekone fra heden”.   I juni havde vi sommerfest og loppemarked med musikalsk underholdning, en god dag med mange besøgende og godt salg.
Efter sommerferien den 18. september havde vi høstfest med god mad og musik og med god tilslutning  ude fra byen.
Det sidste, vi har haft, var bankospil den 16. oktober.
Tilslutningen udefra er blevet større, det glæder os i udvalget og ikke mindst dem, der bor her; vi kan virkeligt se, de nyder de ting, der sker her på Klitrosen. Det er især på grund af den nuværende ledelse og personalet, at det fungerer så godt. Det vil jeg gerne sige en stor tak for.
Også tak til de øvrige i udvalget for hyggeligt samarbejde."

Regnskab og valg

Anne aflagde regnskab, og der er et indestående i banken på kroner 7.336,73, så der er noget for den nye bestyrelse at gå i gang med.

Hvem blev så valgt?

Anne Nielsen, Jette Sørensen, Helle Hundahl, Lene Kjeldgaard, Lone Hvass. Som suppleanter valgtes Mette Valeur og Anni Kristensen.

Altså en ren damerunde. Ligesom i House of Cards, 6. sæson.

Dermed var dagsordenen på plads med evt. ladt tilbage. Der var nu lejlighed til at stille spørgsmål til politikerne. Et af dem lød: Nu kan vi gamle mølboer ikke længere regne med at komme på plejehjem her i Klitmøller. Laver I om på det?

Ida Pedersen svarede, at det troede hun ikke. Peter Sørensen gav hende ret. Jens Otto Madsen havde været uenig i afgørelsen i sin tid, men troede heller ikke, det blev lavet om.

Der var flere kritiske spørgsmål til politikerne om det hensigtsmæssige i at specialisere plejehjemmene i Thisted Kommune. Det er stik modsat Folkeskolens område, hvor man de senere år har forsøgt at integrere elever, der tidligere har været adskilt. Men alle var enige om, at Lotte Bloch gjorde det fremragende som leder, og fra flere sider fik hun ros for at åbne Klitrosen ud mod lokalsamfundet. Selv mente hun også, at det nu var bedre at se fremad. Hun takkede Jens og resten af komiteen for et godt stykke arbejde.

En deltager mente, at med to pensionistforeninger i så lille en by kunne det være vanskeligt at hoppe mellem dem begge. En anden gav udtryk for frustration over, at han som fisker måske havnede på et plejehjem helt ovre i Frøstrup; flere nikkede bekymret, og man forstod, at det næsten ikke kunne blive værre. Skærsilden i helvede var for ingenting at regne.

Så rejste Mette Valeur sig og fik aftenens største bifald, da hun opfordrede til at se fremad og udnytte de muligheder, Klitrosen nu faktisk bød på til mølbopensionisterne takket være det nye lederskab. Billardlokalet blev ikke nær så meget brugt, som det kunne, og selve samlingslokalet, hvori vi sad, havde mange muligheder. Hun håbede, at samarbejdet med de frie pensionister kunne udbygges til gavn og glæde for alle pensionister, frie som ufrie, i Klitmøller.

Den afgående formand, Jens Vangsgård, rejste sig i bygen af klapsalver og sagde farvel og tak for i dag.

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer