Referat fra generalforsamling i Aktivkomiteen

Formand Jette Ryltoft Sørensen

Der er altid dejligt lyst på Klitrosen

Aktivkomiteen kunne byde velkommen ved formand Jette Ryltoft Sørensen til en velbesøgt og veltilrettelagt generalforsamling på Klitrosen, og Ole Ryltoft valgtes som dirigent.Det blev en hurtig og smertefri generalforsamling, måske årets hurtigste i Klitmøller?

Jette gennemgik året fra sidste generalforsamling til i dag i sin beretning og omtalte blandt andet:

– Vi har købt et opslagsskab, der hænger nede hos SPAR; vi lægger opslag på Facebooks Klitmøllerside, KlitPosten.dk sørger for omtale, og vi har også i avisen.

Hun nævnte kort det fine tilskud på 12.500 kroner fra Sol og Strand, omtalt tidligere her, og bebudede, at til forår ville Aktivkomiteen se sig om efter lidt flere sponsorer med henblik på at begynde at indrette legepladsen. Jette takkede sine bestyrelsesmedlemmer, personalet på Klitrosen og til alle dem, der har sponseret gaver til bankospillene.

Dirigent Ole bad om tilkendegivelser fra forsamlingen.

Leder Lotte Bloch sagde også tak til bestyrelsen og pointerede over for Aktivkomiteen, at "I gør en forskel":

– Der kan ikke være de aktiviteter her, hvis I ikke bidrog. Vi snakker om legepladsen udenfor, men der kunne også være ideer til indendørs aktiviteter, så vi kunne trække dagplejere og børnehavebørn herom, lave lidt liv her, det ville vi gerne have; Klitrosen skal kunne rumme, at der er en lokalbefolkning, der gerne vil os; det er vi dybt taknemmelig for, at man igen er begyndt at se Klitrosens vej. Vi har yoga to gange om ugen, og lur mig, om ikke der kunne komme flere ting, hvor lokalbefolkningen kan komme til.

Beretningen blev vedtaget.

Kasserer Anne Grønkjær fremlagde et regnskab, hvor der på bundlinjen står 20.400 kroner! Ganske godt klaret! Blandt indtægterne var der 3.925 kroner fra Thisted Kommune, arrangementerne har givet 2.048 og banko 2.279 i overskud plus selvfølgelig den store donation fra Sol og Strand på 12.500.

Så var der valg til bestyrelsen. Her stillede Kristina Bennet,  Mette Valeur, Ane Kappel. Ole Ryltoft undgik valgfallera og indledte næsten som i Folketinget drøftelse af fordelingen mellem de tre, for der var en betyrelsesmedlemspost og to suppleantposter at fordele. Ole styrede ordet og lod forsamlingen og ikke mindst de tre involverede opstillede selv udtale sig, og de blev efter intense drøftelser enige om, at Ane træder ind i bestyrelsen, mens Kristina og Mette bliver suppleanter.

– Det var hurtigt, mener dirigent Ole, – måske den hurtigste i år!

I det samme sekund, generalforsamlingen var færdig strømmede det ind med tubaer og basuner og trompeter og Thisted Brassband!

 

Så må du godt gå hjem, Ole!

Thisted Brassband

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer