Nora Hornstrup fortæller om det at komme i skole i halvtredserne og opleve en lærer, der var bange for tordenvejr.

Jeg kom i skole 1. april 1957
Tror helt bestemt at min mor og far var med første dag. Derefter måtte jeg selv gå, men jeg var så heldig, at jeg gik i skole sammen med min lidt yngre bror, Niels Holger.
De første 5½ år gik jeg i skole i Stagstrup ”Gamle Skole”, som lå på adressen Buen, det var forbi kirken i Stagstrup. Det var inden hovedvej 11 blev flyttet.
Om sommeren gik vi 4 dage om ugen og om vinteren 2 dage om ugen. De små gik 4 dage i skole om sommeren og 2 dage om vinteren og de store omvendt. De store skulle hjælpe til hjemme i landbruget. De fleste kom fra gårde med køer, grise, høns og måske flere andre dyr, og det skulle de store hjælpe med. Der var jo meget arbejde, når der skulle sås, roer skulle hakkes og luges, og kornet skulle høstes; det var inden mekaniseringen i landbruget. Køerne skulle ud, vandes og senere hentes ind for at blive malket. Dyrene fik roer og hø om vinteren.
Jeg er sikker på, at jeg cyklede i skole, hvor jeg skulle krydse hovedvej 11, som var en brostensbelagt vej, som var udvidet i begge sidder med asfaltbelægning. Der var nok ikke så megen trafik, og bilerne kørte ikke så stærkt.
Min lillebor Niels Holger og jeg fulgtes ad, fra jeg havde gået i skole 2 år.
Vi fik de mest brugte skolekundskaber. Dansk, både oplæsning, skrivning, diktat og selv læse.
Vi havde kristendomskundskab, og så sang vi altid morgensang.
Regning var plus, minus, dividere og gange. Og den lille tabel og store tabel.

Arkivthy.dk

Lærer Andersen står helt til højre. Arkivthy.dk

Vi havde Danmarkshistorie, geografi – dog kun om Danmark.

Der var en stor sal, hvor vi havde gymnastik. Bøj og stræk, spring over plint og buk. Om sommeren havde vi lege og øvelser udenfor i skolegården.
Johanne Andersen, lærer Andersens kone, underviste i håndgerning, og det var hyggeligt, kan jeg huske. Vi lærte mange ting f.eks. sy korssting, brodere og lappe sokker og vi lærte også at strikke., så vi lavede små strikkeprøver.
Johanne var en rigtig rar og god kvinde, som vi alle var glade for.
Drengene havde nok sløjd, og hvor det var, ved jeg ikke.
Vi havde sangundervisning, og vi sang altid en sang som det sidste på skoledagen. Jeg kan huske min nabo kammerat Gunner sang hel vildt højt, for han var ikke glad for at gå i skole, så når der skulle synges, så var skoledagen slut.

Så kom jeg i Stagstrup Centralskole i 1961/62. Den skole lå 700 meter vest for kirken, og skole var en hel ny skole - en centralskole, og den skulle være skole for børn fra Gærup, Harring, Stagstrup, Vildsund og Sundby.
Børnene fra Sundby flyttede senere til Stagstrup Centralskole. Skolesammenlægning af de 5 små skoler svært for nogle af borgerne i de berørte områder.
Det var et kæmpestor ting for landbefolkningens børn, at de nu fik mulighed for at lære engelsk, matematik, fysik og hjemkundskab. En del af de fag var en forudsætning for at kunne komme videre og få en realeksamen eller måske blive student.
Der kom mange flere skolefag med.
Matematik, Engelsk, fysik, hjemkundskab.
Vi lærte også at tegne. Det var noget, vi selv fandt på, det vi tegnede, eller måske fik vi at vide, at vi skulle tegne et hus eller træer, blomster.
Vi havde en god lærer, Kr. Ehlers Andersen, som behandlede os godt. Indtil 1966 -67 måtte læreren godt bruge spanskrør, give en lussing eller anden korporlig afstraffelse, revselsesretten blev først afskaffet i 1967; lærer Andersen betjente sig ikke af disse straffemetoder, så vidt jeg husker.

Lærer Andersen tog i sin sommerferie kursus for at lære, hvordan man kunne hjælpe elever med ordblindhed.
Jeg tror, han var meget glad for børnene. Når det var tordenvejr, blev han så bange, at han gik i seng og tog dynen over hovedet. Så kom Johanne, lærer Andersens kone, og var hos os, og hun læste historier, eller vi fik love at tegne. Det var en god oplevelse.

Diktat, hvor vi skulle skrive det, som læreren læste op, og genfortælling, hvor vi skulle fortælle det, som læreren havde læst op, måske en lille historie. Så var der skrivning med skriveøvelser, og vi skulle skrive skråskrift, og vi skulle skrive med højre hånd, selv om man måske var venstrehåndet.
Foto viser en side med skriveøvelser!

Arkivthy.dk