Jens Otto Madsen om at være en smule konservativ

Jens Otto Madsen er Enhedslistens repræsentant i kommunalbestyrelsen i Thisted. Han er også spidskandidat til kommunalvalget 16. november. På Thisted Kommunes hjemmeside findes alle politikernes portrætter. De fleste er taget flere år tilbage. Det gør nu ikke noget at se ungdomsbilleder af kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Jens Otto gik af på pension i marts 2019 som 69-årig.

– Var det en fornuftig beslutning at forlade din post som rektor?

– Det var i hvert fald en svær beslutning. Jeg havde store vanskeligheder med at forlade min arbejdsplads og den skole, jeg har været rektor for i 20 år. Det er jo en stor og afgørende vending i ens liv. Hvis jeg skulle nå at have en tredje alder og nå at udfolde alle mine interesser, så …

– Coronaen gjorde, at nogle af mine interesser ikke kunne gennemføres; blandt andet måtte jeg aflyse en planlagt rejse til Palæstina og Færøerne og en skiferie.

– Har pensioneringen givet anledning til andre overvejelser i dit liv?

– Jeg overvejede at anskaffe mig et sommerhus i Klitmøller, men da jeg så kiggede på det, var priserne steget voldsomt.

– Jeg tænkte lidt mere på noget personligt …

– Når jeg læser avis nu, ser jeg også lige dødsannoncerne. Det har jeg aldrig gjort før.

– De spørgsmål, man beskæftiger sig med, når man bliver ældre, de er rykket tættere på mig.

– Har du fundet ud af, hvad der skal ske med dit "afsjælede" legeme, når du er død?

– Jeg vil enten have min urne nedsat på de ukendtes grav, - eller hvis det er muligt, smidt i havet eller fjorden. Men jeg har ikke skrevet det ned. Har faktisk slet ikke spekuleret så meget over det. Jeg er ikke medlem af folkekirken.

– Mit legeme skal dog først bruges af lægevidenskaben til forhåbentlig gavn og glæde for de medicinstuderende. Jeg må dog sige, at det ikke rigtigt er trængt ind endnu. Jeg håber da, at jeg stadig har så mange år at leve, at jeg kan kæmpe med de opgaver, vi står foran os med klimaet og velfærden.

– Har dit ikke-medlemsskab af folkekirken nogensinde givet anledning til debat i dine ansættelsesforhold?

– Nej, jeg har ikke sådan talt om det, men heller ikke skjult det. Jeg har en kulturforståelse, og der, hvor jeg har været rektor, hvor jeg har lagt linjen sammen med bestyrelse og medarbejderne, der har der altid været åndsfrihed.

– Jeg synes, det er vigtigt, at der i det danske samfund er åndsfrihed og kulturfrihed.

– Noget af det, jeg er meget ked af, er den intolerance over for anderledes tænkende og også anderledes udseende end den i det danske samfund fremherskende.

– Jeg er for eksempel ret ked af vores stramme politik over for syrerne.

– Du er medlem af Enhedslisten. Hvor er det grønne i jeres reklame her op til kommunalvalget? Det drejer sig jo, kan jeg læse, om bedre velfærd for børn og unge, handicappede, misbrugere og ældre.

– Det er det allerførste, - ikke det eneste! Kommunerne har en utrolig vigtig opgave i at nå den af regeringen vedtagne klimaplan frem til 2030. Hvis ikke kommunerne ikke kommer op på beatet (engelsk, kan betyde noget i retning af "op i omdrejninger" Red.), så bliver det svært at nå.

– Klimaplanen fra FNs nedsatte ekspertudvalg er deprimerende læsning. Vi kan stadig nå et tåleligt niveau. Og det er ikke bare i Danmark, som bare betyder 0,1% reduktion af verdens forbrug. Det vil ikke kunne mærkes, hvis ikke det internationale samarbejde kommer op i omdrejninger.

– Kunne du have opnået større resultater som medlem af S i stedet for? Jeg ved godt, det er et frækt spørgsmål!

– Jeg vil så gerne have et godt samarbejde med Socialdemokratiet. Der er så mange gode socialdemokrater her i kommunen, men i øjeblikket ser jeg desværre, at nogle af dem overvejer at forlade partiet eller har gjort det, som forhenværende borgmester i Hanstholm, Ejner Frøkjær. Jeg synes ikke helt, at den nuværende sammensætning af socialdemokrater i kommunalbestyrelsen er optimal. Ikke som mennesker, naturligvis, men holdningsmæssigt.

– Venstre og Socialdemokratiet havde jo sidste gang, der var konstituering, aftalt alt på forhånd, selv om Ulla Vestergaard havde siddet på mit rektorkontor og lovet, at alt ville blive lagt frem i plenum. Ideen var at forsøge at lave det brede samarbejde. Desværre blev det lige modsat.

– Vi håber, at venstrefløjen, R, A, SF og vi, kan få større indflydelse. Derfor har vi lavet et valgforbund.

– Spørgsmålet er naturligvis, i hvor høj grad landsmålingerne giver sig udslag i det kommunalpolitiske. Det bliver spændende at se den 16. november.

– Ville dit forslag om Kommunale Borgerforslag med 200 underskrifter have haft større vægt, hvis du havde været socialdemokrat?

– Ja, det tror jeg. Men man skal være loyal over for de vælgere, der har stemt på én. Selvfølgelig. Tiltag, der kan bremse den negative indbyggerudvikling i Thy er velkomne, men de skal afpasses thyboerne, naturen og alt det andet, der følger med.

– I kommunalbestyrelsen er vi jo enige om masser af områder. Det kan godt skille der.

– Skal man somme tider gå mod folks opfattelse, for eksempel hvad angår strandhotellet i Vorupør?

– Jeg vil sige det sådan, at når der er så stor folkelig modstand mod et projekt, skal man lade det være. Det er da vigtigt at få så stor med-demokratisk indflydelse i kommunen som muligt; vi skal da høre, hvad borgerne mener. Alle siger, de går ind for borgerinddragelse, men den konkrete form, vi forestiller os, for eksempel at man spørger Klitmøller, hvad de forestiller sig angående den der store plan, der blev fremlagt ved et par borgermøder derude, den er særdeles vigtig.

– Hvad med Enhedslisten, dannet i ´89 af blandt andet VS, og revolutionen?

– Der står i vores program, at vi vil en grundlæggende samfundsændring, og det skal være en fredelig "revolution", og - kun med et flertal i befolkningen. Jeg er mere konservativ, hvad det angår! Der skal være et klart flertal i befolkningen for en sådan ændring mod ligeløn, ligeværd, ligestilling, mindre ulighed, mindre fattigdom og - demokrati.

– Så - ingen røde faner og stormtropper i march mod rådhuset til kommunalvalget?

– Nej!!

Således beroligt forlader din udsendte politikkorrespondent (hos DR er alle medarbejdere korrespondenter, uanset om de skriver eller har mundtlige indslag) rådhuset i Thisted.

Det bliver et spændende kommunalvalg.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer