Kendskab giver venskab – og omvendt

Logoet er lavet af Erland Knudssøn Madsen

Foreningen Norden indbød til gallaaften med middag på Thisted Gymnasium i anledning af foreningens 100-års dag. Et flot og fejende og fremragende musikalsk program sammensat med overvejende lokale musikere, kor og gode kræfter. Med rette blev der udtrykt anerkendelse og tak til bestyrelsen og dens formand, Nora Hornstrup, ikke blot for arrangementet, men for hele deres store arbejde med foreningen. Også tidligere formand Else Lund fik applaus for sit mangeårige virke. Villy Dall var en glimrende ordstyrer under middagen i gymnasiets kantine. Andre bestyrelsesmedlemmer havde også ydet en stor indsats med denne aften. Flemming Krog Rasmussen så nu meget afslappet ud, da vi stod i kø ved væskebordet.
– Det ser fint ud, var hans kommentar.

Blandt talerne var flere tidligere borgmestre samt den nuværende. Kommunaldirektøren, på svensk kommundirektören, fra Uddevalla, Thisteds venskabsby i Sverige, Peter Larsson, udtrykte glæde og tilfredshed med det gode samarbejde ikke alene de to byer imellem, men hans ord gjaldt alle fem venskabsbyer i Norden.
I 2014 var det præcis 75 år siden, at Thisted Kommune og Uddevalla Kommun indgik i et tæt samarbejde som venskabsbyer. Det gør samarbejdet til det ældste venskabsbysamarbejde i Norden. Udover Uddevalla er også Mosfellbær på Island, Loimaa i Finland samt Skien i Norge kommet med i samarbejdet siden 1939, hvor Thisted og Uddevalla første gang gav hinanden hånd på venskabet.
Mottoet for byernes samarbejde, dengang som nu, er, at venskab giver kendskab. På gallaaftenens omdelte sangfolder står der nu kendskab giver venskab. Det ene er en følge af det andet.

Borgmester Ulla Vestergaard sagde blandt andet:
– … Vi skal ikke glemme, hvor vi kommer fra. Altså at der faktisk er et fælles bånd, der udspringer fra det nordiske sprog, kulturen og de værdier, vort folkestyre bygger på.

På kommunens, dvs. på alle os thyboers vegne, overrakte hun et gavekort på fem træer, der skal symbolisere de fem lande.

Formanden for venskabsbykomiteen, Peter Skriver Nielsen:
– … I vores familie holdt vi mange sommerferier i Norges dejlige land, og vi kørte hjem gennem Sveriges lige så flotte land. Som ung udlært tømrer arbejdede jeg en del i Norge, hvor jeg i øvrigt også fandt min kone. Hun er dog dansker! … Ja, men er han så medlem af foreningen? Ja, det er det klare svar. Ved et planlægningsmøde sagde Nora, at det var et stort ønske, at nye og unge medllemmer kunne komme ind. Nye, unge medlemmer? Det må absolut være mig, hun snakker om. Siden har jeg været medlem.

Bagefter trak gæsterne nedenunder til Teutonersalen, hvorfra der ingen billeder kan vises, da det var strengt forbudt og øjeblikkeligt kunne medføre ikke alene bortvisning, men også landsforvisning. Måske til et af de andre nordiske lande? KlitPosten.dk vover det ene øje og sakser et billede fra gymnasiets egen hjemmeside. Nu bliver chefredaktøren nok deporteret til Finnland.

I salen stod Kai Hartmeier fra TV-MidtVest for at kæde de forskellige indslag sammen over for et kræsent publikum. Vi var stort set alle oppe i alderen, og det elitære kunne ikke helt skjules. Om det er prisen for at deltage, om det er programmets sammensætning, eller om det bare er sådan til en gallafest, vides ikke.

Jo mere, der binder os fem nationer sammen, jo bedre. Der er ikke mange attraktive alternativer andre steder på kloden. Sproget, kulturen, naturen, velstanden. Hvor findes det ellers? Hvordan får vi yderligere styrket sammenholdet? Skal der ligefrem pønses på en Kalmarunion 2? Kunne vi engagere unge mennesker i denne sag lige så meget som i klimaet?

Hjemmesiden giver indtryk af en slagkraftig forening med mange initiativer til at styrke det nordiske samarbejde.

Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.
Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

Læs mere på foreningens hjemmeside.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer