Klitmøller for begyndere – kort fortalt (1. af 2)

Klitmøller er i vælten. For øjeblikket er alle sommerhuse og alle parcelhuse - stort set - solgt. Hvad skyldes denne glubende interesse for at flytte til og bo i byen? Klap på skulderen til dem, der har tænkt på, hvad der kunne gavne Klitmøller. Og en af flere mulige forklaringer på, at Klitmøller i dag er omsværmet udefra og ikke alene vokset fra 800 i 2012 til over 1.000 i dag, men også det sted, politikerne omsider har fået øje på som et vigtigt udviklingsområde i Thy og derfor sat massivt ind for at skaffe flere boliger.

Klitmøller 2011

Sådan så der ud maj 2011 fra Landingspladsen og mod vest

Året 2011 betyder også en betonsti langs vandet

Fra Real Dania:

Den tyske windsurfer Christian Dach opdagede surfspottet i Klitmøller en efterårsdag i 1981, hvor han var på vej mod Norge via Hanstholm. På grund af storm måtte færgen blive i havn, og Christian Dach undersøgte i stedet kysten mod syd og fandt så surfspottet. Året efter skrev et anerkendt tysk surfmagasin om stedet. Og nu var Klitmøller på verdenskortet. Surfere med mange forskellige nationaliteter indtog kysten og døbte stedet ”Cold Hawaii”. I begyndelsen var surferne ikke særlig populære blandt lokalbefolkningen, og i løbet af de første ti år kom det til flere sammenstød mellem surferne og de lokale.

I 90’erne begyndte nogle af surferne at bosætte sig i Klitmøller, og relationen til de lokale ændrede sig gradvist. Surferne organiserede sig i en forening og gik i dialog med lokalbefolkningen for at løse de konflikter, der især opstod omkring strandområdet, hvor fiskergrej og surfgear ikke altid gik i spænd.

Sådan ser der ud i dag

Beton holder fint …

… men kutteren mangler desværre nu!

Udsigt fra Hummerhuset

Værdien af stranden fra Landingspladsen om til Hummerhuset blev på én gang ti-doblet med strandpromenaden og Hummerhuset.

Et nyt foreningshus og en lang strandpromenade indviedes den 31. marts 2012 i Klitmøller i Thisted Kommune. ”Hummerhuset” og ”Foreningsvejen”, som de to nye tilflyttere hedder, åbnede Klitmøllers storslåede kyst og skabte et nyt samlingssted til glæde for surfere og fiskere, beboere og turister i området.

Navnet Hummerhuset refererer til husets tidligere funktion som opbevaringssted for levende hummere, inden de blev solgt på auktion. I det nye Hummerhus er der ingen hummere, men til gengæld plads til områdets surfere og biologer. Huset er tegnet af Force4 Architects og rummer foruden køkken, omklædningsfaciliteter også møde- og samlingslokaler.

Foreningsvejen er en ca. 400 meter lang strandpromenade i beton, der - med handicapvenlige ramper i begge ender - gør kysten til et af de få steder i landet, der er tilgængelig for bevægelseshæmmede og folk med barnevogn. Foreningsvejen er også beregnet til ophold, og der er gode muligheder for at gadeskøjte. Samtidig er Foreningsvejen et fælles samlingspunkt for de foreninger, der holder til langs kysten - og som i sin tid foreslog at anlægge en promenade langs stranden. Foreningsvejen er tegnet af landskabsarkitekt Preben Skaarup, Aarhus.

’Det gode liv ved kysten’ er udviklet i samarbejde mellem Thisted Kommune, Realdania og lokale ildsjæle fra både surf-, biolog- og fiskermiljøet og andre lokale foreninger. Borgernes ideer til kystens udvikling udgjorde fundamentet for en arkitektkonkurrence i to etaper, som blev afsluttet i marts 2010. Vinderforslaget gav bud på den konkrete udformning af faciliteter og adgangsforhold og en samlet vision for udvikling af kysten i de tre byer Klitmøller, Vorupør og Krik.

Det nye Hummerhus har givet helt nye og langt bedre muligheder for surfere og naturinteresserede, som alle har benyttet det gamle Hummerhus gennem flere år. Hummerhuset er primært tiltænkt surfklubben NASA og Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), men rummer også andre brugere, hvis virke er foreneligt med de primære brugeres.

Projektet blev gennemført som del af Mulighedernes Land, et partnerskab mellem Thisted Kommune og Realdania. ’Det gode liv ved Kysten’ er desuden støttet af Bevica Fonden, Lokale- og Anlægsfonden og Friluftsrådet.

Hummerhusets "springgrav"

Interiør fra Hummerhuset

I dag er der ikke flere konflikter surfere og fiskere imellem. Der er en vis gensidig respekt, hvilket også foreningslivet både har medført og er præget af.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer