Kan Klitmøller Friskole få økonomisk luft af kommunen?

Thisted Kommune har behandlet et ønske fra Klitmøller Friskole om rykning af det kommunale pantebrev i forbindelse med udbygning af Klitmøller Friskole:

"Klitmøller Friskole har, mhp. at tilpasse os det stadig stigende antal elever, indgået en låneaftale med Sparekassen Thy om i første omgang en byggekassekredit på 1,5 mio. og efterfølgende et lån på samme beløb med en løbetid på 12 - 13 år, således at lånet er afdraget, før at vi skal afdrage på det pantebrev på 800.000 kr. som vi har ved Thisted Kommune. Der skal stilles sikkerhed for lånet for pant i skolen.

I denne forbindelse er det et krav for banken at de får førsteretten til panten i skolen i lånets løbetid. Bestyrelsen ved Klitmøller Friskole vil derfor høre Thisted Kommune om, hvorvidt at I vil godkende at Thisted kommune bliver sekundær pantsætter indtil at vores lån til Sparekassen Thy er afdraget. Dette skal jf. aftale med banken ske inden at vi skal til at afdrage på pantebrevet til kommune.

Vi håber meget at kommunen kan udvise den nødvendige fleksibilitet i denne sag, således at vi fortsat kan drive en friskole i Klitmøller med et stadig stigende antal elever. Vores forespørgsel vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for kommunen. Skolens økonomi er yderst sund, og Klitmøller by oplever stadig nettotilflytning. Vi ønsker som Friskole at understøtte denne gode udvikling ved at tilbyde en lokal skole til og med 6. klasse, som for langt de fleste i byen er det naturlige valg."

I forbindelse med etablering af Klitmøller Friskole i 2011 købte friskolen bygningerne af Thisted Kommune for i alt 1,2 mio. kr. Betalingen bestod af dels en kontant betaling på 400.000 kr. og dels af et pantebrev på 800.000 kr. med rente- og afdragsfrihed i 10 år.

Den 20. marts 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge den rente- og afdragsfrie periode frem til 2036.

Thisted Kommune har i dag et pantebrev på 800.000 med 2. prioritets panteret i ejendommen og Sparekassen Thy har et foranstående pantebrev på 400.000 kr. Sparekassen Thy oplyser, at det foranstående pantebrev med ansøgningen ønskes forhøjet til 1.500.000 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil Thisted Kommunes pantebrev fortsat have 2. prioritet i ejendommen, men det foranstående lån forhøjes med 1.100.000 kr. til 1.500.000 kr. Et forøget pantebrev foran Thisted Kommunes pantebrev medfører en øget risiko for kommunens udlån, modsat må der også forventes en højere værdi i bygningen efter udbygningen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomiudvalget den 20. november 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der tages stilling til ansøgningen.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 251:

Indstilles til godkendelse, at Klitmøller Skole forhøjer det foranstående lån til Sparekassen Thy til 1.500.000. Thisted Kommune har fortsat et pantebrev på 800.000 kr. med 2. prioritets panteret i ejendommen.

Uddrag af referatet fra kommunalbestyrelsen på mødet den 26. november:

212. Ansøgning fra Klitmøller Friskole

Ansøgning fra Klitmøller Friskole om rykning af det kommunale pantebrev i forbindelse med udbygning af Klitmøller Friskole.

Beslutning:
Godkendt.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer