Klitmøllers sommertrafik evalueres

19.00 Velkomst og program.

Esben Oddershede bød velkommen og håbede på en debat med mange, gode forslag. Herefter tog Lea Jull Bagger Christensen over og gennemgik aftenens program.

19.05 Forsøget med ensretning af Ørhagevej
19.15 Tilbagemeldinger under og efter forsøgsperioden

Fra flere sider blev der givet forskellige udtryk for utilfredshed med ensretningen, de forskellige udsagn havde været fremsat før. Fælles for dem var den momentvise modsatrettede argumentation, hvor der er forskellig uenighed. Det er nemlig ikke så let at blive enig om, hvad der skal til, hvad der virker, og hvad der kan opnås. Myndighederne er samtidig en flerstrenget størrelse, der rummer magten til at sige nej til for eksempel en vej fra Hummerhuset ned til Trøjborg.

19.25 Gruppearbejde
Hvordan oplevede du forsøget med ensretning af Ørhagevej?
Hvad fungerede godt ved forsøget, og hvilke udfordringer medførte det?

Under ensretningen holdt en stor belgisk autocamper parkeret ud for bumpet lige lidt før Baunbak på Ørhagevej. Den holdt længe der. Til sidst gik Tage stor og mægtig hen til førersiden og spurgte chaufføren, om de havde tænkt sig at campere der? Nej, da, svarede chaufføren, vi skal bare spise aftensmad!
De havde holdt der i flere timer. Men den slags parkering hæmmer al anden form for trafik.

Da ensretningen i sommer stod på i de fem dage, opstod der en del barokke situationer. En ung mand havde tydeligt vanskeligheder ved at komme ud af byen:
– Ja, men hvordan kommer jeg ud? Der er jo ensrettet …
– Du skal bare køre ud ad Baunbak, ja, der, og så dreje til venstre.
Vi gik ned ad Ørhagevej mod ensretningen, hvad man godt måtte, hvis man var til fods. Nede ved Otto Madsens Vej holdt den unge mand og så meget forvirret ud. Han var øjensynligt drejet ind på Havglimt og havnet her. Da han fik øje på os, og da han så, jeg slog opgivende ud med hånden, speedede han op og kørte til højre ud på Ørhagevej med hjulspin og hele molevitten. Mod ensretningen.

Så konklusionen var: Vi danskere er ikke meget for ensretning.

Det skal dog siges, at flere var inde på, at de fem dage var alt for kort. Hvis ensretningen skulle være et forsøg, skulle den have strakt sig over de planlagte fem uger. Men Baunbak er ikke helt gearet til store lastbiler og busser, så måske var det en klog beslutning at standse eksperimentet.

I øvrigt er det relativt nemt at orientere kommunen, hvis der mangler et skilt, eller noget er gået i stykker. Man kan downloade en app, der hedder Borgertip:

19.45 Pause ( Det blev der nu ikke noget af. Dertil var tiden alt for knap)
20.00 Gruppearbejde
Hvad er de største udfordringer ved sommertrafikken i Klitmøller?

Den intense trafik omkring landingspladsen, mest bilerne, fornemmer mange, er det største problem. Der mangler i den grad parkering.  Shuttle-busser kunne i et vist omfang tackle problematikken ved at køre i fast rute mellem Trøjbog og landingspladsen og Splittergab og vice versa. Surferne kunne få lov at have boards med. Fædrene barnevogne. Mødrene cykler.

Mange holder forkert i forhold til p-bestemmelserne. Et af forvaltningens billeder viser, hvordan biler holder parkeret på Baunbak i begge sider, selv om det var forbudt i den ene side. Et forslag kunne være at ansætte et par kommunale p-vagter i den travle periode om sommeren. De kunne virke både her og i Vorupør og være til hjælp for de bilister, der ikke helt kan finde ud af at parkere. I første omgang med vejledning, ellers med blokken, hvis det første ikke hjælper!

Splittergab er den bedste badestrand i Klitmøller. Derfor undrer det en hel del, at der ikke i byens udkant er skilte, der peger i den retning, hvis man om sommeren ønsker at bade. Der er i det hele taget mangel på skilte i byen, der kan lede turister og andet godtfolk frem til det, de gerne vil se. Faktisk er der ikke engang et byskilt med navn i den sydlige indkørsel fra Kystvejen på Vangsåvej, der fortæller, at det her altså er Klitmøller. Byskiltet er nøgent og jomfrueligt og angiver dermed, at Klitmøller er den første og eneste by i verden, der ikke skal hedde noget.

20.40 Opsamling og afrunding

Hvad kan vi i fællesskab gøre for at afhjælpe udfordringerne med sommertrafik i Klitmøller? Her er et par af de mange forslag:

Info til ny cykelsti på Vangsåvej er et ønske, så man kan dreje ned mod landingspladsen via Johnsvej og dermed undgå den snævre Vangsåvej mod Ørhagevej, hvor trafikken er tæt. Fint med hastighedsbegrænsning til eksempelvis 30 kilometer i timen. Det gælder flere steder i byen.

Fodboldbanen for enden af Kalles Mark kunne indrettes til offentlig p-plads. Ligeledes den "kile", der ligger fra Klitrosen mod nordvest. Forslag om midlertidig parkering for enden af Ørhagevej ved Hummerhuset. Forslag om en sløjfe fra enden af Ørhagevej og rundt om Krænhavs Sti. Forslag om p-plads på stranden neden for den nuværende p-plads på landingspladsen. Men også forslag om p-plads på stranden vest for Hummerhuset. Med lidt forstærkning af undergrunden skulle det nok kunne lade sig gøre, mente forslagsstilleren.

Det er ulovligt at skate på offentlig vej! En deltager mener, at det udelukkende er et held, at han endnu ikke har kørt en ned! En anden mener, at vi i Klitmøller også skal varetage netop det, som byen er kendt for, og der kommer skaterne naturligt ind i billedet. Vi lover alle at forsøge at undgå at køre en skater ned ved første lejlighed.

21.00 Tak for i dag

Hvorfor skal vi evaluere forsøget?

Teknisk Forvaltning ønsker at lære mest muligt om de udfordringer, sommertrafikken medfører i Klitmøller. Derfor er det også vigtigt for dem at forstå, hvordan forsøget påvirkede trafikken og de udfordringer, der opleves lokalt. Jo bedre de forstår udfordringerne med sommertrafikken, jo bedre muligheder har de for at afhjælpe problemerne og forbedre de lokale forhold, hvis der skal gennemføres nye tiltag i fremtiden.

De kvikke tilstedeværende ansatte lovede at fremstille et link til borgerne om de mange forslag, der kom frem i aften. KlitPosten.dk skal nok følge op på sådanne tiltag, så følg med her.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer