Kommunens bogbus er nedslidt og skal på tidlig pension

Den nedslidte bus er på vej væk …

… og holder nu ydmygt og tilbagetrukket i skjul ved biblioteket og afventer sin pensionisttilværelse

Erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget har besluttet sig for biblioteksbussens fremtid på mødet den 10. juni 2020

Info om bogbussen

Bibliotekets nuværende bogbus er fra 1995, og bussen er efterhånden i så ringe stand, at udgifterne til reparationer og vedligehold er store og levetiden er kort.

Bogbussen har en fast ruteplan mandag til torsdag og holder 23 steder i hele kommunen eftermiddage og aftener. Formiddage og fredage er det muligt for skoler og dagtilbud at booke bogbussen, så denne kan komme ud til den enkelte skole eller dagtilbud, ofte med materialer efter bestemte temaer.

Bogbussens bookinger til skoler og dagtilbud ligger stabilt, både i 2018 og 2019 har den været booket 50 gange om året, og de første måneder i 2020 viser samme frekvens. Bussen kan bookes 32 uger om året.

Bogbussen har et udlånstal på 29.871 fysiske udlån. Et tal som har ligget stabilt siden 2018.

Bogbussens udlånstal udgør 18 % af det samlede fysiske udlånstal i 2019 på 158.844 udlån, det vil sige, at hver eneste thybo låner 4 bøger om året.

Sammenlignet med biblioteksfilialen i Hurup, som har et fysisk udlånstal på 30.109 og biblioteksfilialen i Hanstholm som har et fysisk udlånstal på 9.483 samt Hovedbiblioteket i Thisted som har et fysisk udlånstal på 89.381 i 2019.

Bogbussen har et gennemsnitlig besøgstal på 420 borgere pr. uge i de uger, hvor der ikke er skoleferier og helligdage.

Synspunkter

Bogbussen er karakteriseret som en "filial", hvor relationen til brugerne er meget tættere og uformel sammenlignet med de faste filialer. En tættere relation nævnes af personalet som den eneste egentlige forskel på biblioteksarbejdet i bussen og filialerne. Hertil har Bogbussen også en funktion som "omvandrende opslagstavle" og nævnes af både ledelse, bibliotekarer og ambassadørprofiler som en slags indgang og oplysning om biblioteksvæsenet i kommunen, især for børn og bevægelseshæmmede.

  • Bogbussen er garant for, at alle kommunens borgere har adgang til et bibliotekstilbud, herunder børn og ældre, der ofte ikke har mulighed for at transportere sig til Hovedbiblioteket i Thisted eller til en af de to filialer i Hurup og Hanstholm.
  • Bogbussens store styrke er fleksibiliteten. Et mobilt tilbud, der nedbryder afstand og har mulighed for at komme ud i hjørnerne af landdistrikterne for at møde borgerne der, hvor de er, både som kulturbrugere og medborgere, og som kan ændre tilbud i forhold til, hvad der rører sig lokalt.
  • Bogbussen kan være det synlige udtryk for et kommunalt ønske om at være til stede overalt og tilbyde mulighed for information og oplevelser.
  • Bogbussen betyder meget for lokalsamfundet. Børn, ældre, unge og børnefamilier venter hver uge på dens ankomst. Udover at være et bibliotekstilbud gør bussen også en forskel som samlingspunkt, kulturhus og socialt mødested. Den understøtter og formidler, hvad Biblioteket i Thy og Kulturrummet kan både fysisk og digitalt.
  • For børnene betyder bogbussen, at de vænner sig til et bibliotekstilbud, hvilket kommer dem til gavn i hele deres skoleforløb og videre frem i livet.
  • Der er et stort potentiale for mere tværfagligt samarbejde og et særligt potentiale for, at et fremtidigt mobilt tilbud også indeholder muligheder for elevkoncerter og instrumentlaboratorium for at inspirere og vække lysten til at spille et instrument.
  • I et nyt tilbud, der favner tankerne om fremtidens bibliotek og rummer tilbud fra ikke bare biblioteket med fra hele KulturRummet, påpeger bibliotekets fagpersonale, at en mindre materialebestand i et nyt mobilt tilbud ikke betyder serviceforringelse for borgere, der ønsker fysiske materialer, da disse så oftere og løbende udskiftes sammen med et øget fokus på borgernes bestillinger af bestemte titler og emner.

Der blev diskuteret flere muligheder; køb af ombygget lastbil, køb af specialfremstillet bogbus og leasing af samme. De økonomiske konsekvenser blev fremlagt og på den baggrund kunne man tage en

Beslutning:

Godkendt, idet der arbejdes videre med lastbilbogbusmodellen. Kommer den så til at hedde Boglastbil i stedet for bogbus?

En ny lastbilbogbus kunne se sådan ud

og fra modsatte side.

I en noget kedelig pink farve for en bogbus …

… eller helt i hvid som lastbilbogbus, der egner sig glimrende til grafittiudfoldelser

Fik du læst:

Fik du læst:

Få pas og kørekort på biblioteket. Læs hvornår!

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer