Lene Kjelgaard: Hanstholm havn rimer på fiskeri!!

Lene Kjelgaard Jensen

 

 

 

 

 

 

Havneudvidelsen i Hanstholm har længe været ønsket, og det er en fornøjelse af se opgaven nu skride frem. Det er en den største og sværeste anlægsopgaver i mange år, der arbejdes med på Hanstholm havn, så det er naturligt, at opgaven har manges bevågenhed.

Det er også den største garanti Thisted kommune nogensinde har givet til en anlægsopgave. Resultatet af udvidelsen skal være et forbedret besejlingsforhold, en større dybde i indsejlingen og ved kajen, samt mere baglandsareal til udvikling af erhvervslivet på land.  Altsammen elementer der sikrer bedre rammevilkår for fiskeriet, og den følgeaktivitet erhvervet genererer på land – for dermed at indfri det store erhvervspotentiale, der er omkring Hanstholm havn.

Derfor kan det godt give anledning til bekymring, hvis salget af fartøjet  ”HM349 Stefanie” i sidste uge til norske investorer er et udtryk for fiskerierhvervets egen vurdering af fremtiden. De ændrede vilkår, der har fremprovokeret salget, er ikke vilkår, vi lokalt kan påvirke; det er en del af fiskeriaftalen på Christiansborg.  Selv om havnen ikke kun er bygget til at modtage landinger fra – og servicere lokalt ejede fartøjer, så har netop den lokalt ejede fiskerflåde haft stor betydning for, at Hanstholm havn i dag er den betydningsfulde fiskerihavn, som den er.

Så medens byggeriet skrider frem i Hanstholm, er det mit håb, at fiskerierhvervet får den positive opmærksomhed på Christiansborg, der er behov for, så erhvervet også fremover bliver attraktivt og fortsat kan bidrage til vækst og beskæftigelse, både lokalt og nationalt.

 

 

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer