Mikronyheder: Rekreativt område eller dyre boliger?

Hanne Havgasse er  journalist med speciale i fruentimmerstof. Hun kommer fra en lovende skuespillerkarriere, men så kun hulhed og tomhed alle vegne. Hun er både feminist og maskulinist og forsvarer begge køns ret til at være her.
Hun er berygtet for sit temperament, så pas på med at modsige hende!

Sig mig engang! Har vi ikke dyre boliger nok i Thisted? Kunne området i Sydhavnen ikke have været et rekreativt sted for badegæster og legende børn?

Jeg ved godt, at byggeriet for længst er vedtaget af det samlede byråd (dog ikke enstemmigt). Jeg ved godt, at løbet er kørt.
Derfor har jeg vel lov til at fundere lidt over, hvad vi får, - og hvad vi kunne have fået.
Vi får nogle markante boligblokke for rige, lidt ældre mennesker, der får en fin udsigt ud over fjorden. De kommer til at bo tæt på lægehus, apotek og dagligvareindkøb.
Vi kunne have fået et rekreativt sted i Thisted med bademuligheder, strandsand, klitter (man kunne jo hente sandet i Vorupør Havbad), marehalm og legeredskaber for børn.

Reaktionerne var mange før vedtagelsen. Her er blot et af dem:

"Vi finder at forslaget på ingen måde tager højde parkeringsbehovet. Den 11/9 – 2017 kl.14,00 var der parkerede 70 biler på grusarealerne.

At byggeri i max 12,5 meters højde vil være beskæmmende for området.
At vores bygning vil få en ringere værdi!
At forslaget ikke tager højde for en øget trafik.
At forslaget om at bygge boliger bør fjernes, da man risikerer ”tomme” bygninge,r da der jo ikke er bopælspligt i kommunen. Vi foreslår i stedet, at området bliver fastholdt som en kommunal grund og  eksempelvis bruges til :

Naturlegeplads
Friluftsbad
Sundhedshus
Udvidet maritime miljøer
Vandrehjem
Maritim børnehave
Rekreativt område med fjordhaver.

Med venlig hilsen

Kim Jacobsen
Kasserer

FOA Nordjylland

Thisted Kommune i tal

  • 43.553 indbyggere (3. kvartal, 2019)
  • Areal 1073,70 km2
  • 40 indbyggere pr. km2
  • Kystlinjen er ca. 226 km
  • 1250 km asfaltvej - 53 km grusvej – 70 km stier – 252 km fortove og 1361 km rabatter
  • Cirka 5.000 ansatte, inklusiv dagplejere, pædagoger, lærere, pladsmænd med mere.
  • Ledighed – 5,4% af arbejdsstyrken i 1. kvartal, 2020
  • Én samlet indgang for erhvervsdrivende til kommunen, i form af Erhvervskontakten

Måske har kommunalbestyrelsen ret i den antagelse, at der skal sådan noget byggeri til for at tiltrække flere mennesker til kommunen. Indbyggertallet er faldet i en del år - og falder stadig. Måske har selvsamme bestyrelse en frygt for, at Thisted og dermed Thy skal blive affolket - på langt sigt. Har de alligevel fat i den lange ende? Gør kommunalbestyrelsen det rigtige, - som de jo også gør ved at hæve servicen til virksomheder for at få dem til at flytte hertil?

Kunne der være andre forslag for at hæve befolkningstallet; Klitmøller har vist fundet formlen.

Venlig hilsen
Hanne Havgasse

Befolkningsfremskrivningen

Fik du læst:

Fik du læst:

Dennis Defekt: Thisted Centrum har en alvorlig fejl

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer