Områdefornyelse i Klitmøller med skønhedsfejl

Hvilken historisk bygning er modvilligt og uden nogens tilladelse blevet flyttet et helt nyt sted hen?

På kommunens hjemmeside kan man finde tegninger og oversigtskort over Klitmøllerfornyelserne. Meget informativt og meget fint bygget op, så man ikke er i tvivl om, hvad der skal ske.

Til udarbejdelse af dette byfornyelsesprogram har Thisted Kommune samarbejdet med tegnestuen LABLAND architects, der har været konsulenter gennem processen.

Programmet indeholder en redegørelsesdel, som beskriver særlige forhold ved området samt en beslutningsdel, hvor det fremgår hvilke indsatser, der skal gennemføres og hvilke succeskriterier de skal opfylde. Programmets visualiseringer og planer skal ses som principelle skitseforslag, der senere kvalificeres yderligere ud fra et mere detaljeret kortgrundlag.

Dog er det vist ikke meningen, at Købmandsgården på Vester Møllevej skal flytte til SPAR Klitmøllers område, endsige at sidstnævnte skal omdøbes til førstnævnte.

Men hvad siger den nuværende ejer af den ægte, uforfalskede gamle Købmandsgården på Vester Møllevej? Jens Bjerre er både medlem af stilauget og har været med i oplægget til hele helhedsplanen:

– Det gør ikke mig så meget. Altså -  købmand Nielsen købte denne bygning i 1917 og drev købmandsbutikken helt til 1935, så solgte han den, og der blev pensionat, cafe, og siden blev den købt af Jens Jensen i 1959 og i 1970 købte mine svigerforældre gården. Siden købte vi den i 1970. Det gør ikke mig så meget. Der har været syv købmandsbutikker i Klitmøller på et tidspunkt. Én SPAR kan i dag gøre det samme over for 1.080 mennesker, som de syv over for 200.

– Så der er ingen slemme følelser fra min side!

Slemme følelser = på dansk bad feelings

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer